فصل سوم : گفتگـو
آتش افروزی های بعث عراق در لبنان و علیه امام صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آتش افروزی های بعث عراق در لبنان و علیه امام صدر

‏در این آتش‌افروزی، بعث عراق به دلیل مخالفت دیرینه با بعث سوریه، شدیداً مقصر ‏‎ ‎‏بود. هم پول فراوان خرج می‌کرد، هم اسلحه توزیع می‌کرد و هم توسط روزنامه‌ها و ‏‎ ‎‏رادیو‌های وابسته به چپ شدیداً علیه سوریه و این بار به خصوص علیه آقای صدر داد ‏‎ ‎‏و بیداد می‌کردند. احزاب وابسته به عراق مثل حزب بعث عراق و جبهه تحریر عربیه ‏‎ ‎‏به شدت به آقای صدر و سوریه حمله می‌کردند... ماجرا خیلی مفصل است و ذکر همه ‏‎ ‎‏وقایع از حوصله شما خارج است. باید جداگانه و در جایی دیگر این مطالب و واقعیتها ‏‎ ‎‏را منتشر کرد. منظور من از دخالت عراقیها نظیر این وقایع است.‏

‏آقای صدر در اینجا باید ملاحظه پسرعموی خود سید محمدباقر صدر را هم ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 157

‏می‌کردند. می‌گفتند خیلی به خاطر جان پسرعمو نگران هستم. چون ممکن بود بعثی‌ها ‏‎ ‎‏تلافی اقدامات امام موسی صدر را بر سر آیت‌الله سید محمدباقر صدر دربیاورند و ‏‎ ‎‏همین دشمنی و کینه‌توزی‌های بعثی‌ها موجب شد که امام صدر هیچگاه به عراق سفر ‏‎ ‎‏نکنند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 158