فصل سوم : گفتگـو
رابطه با استاد شهید آیت الله مطهری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رابطه با استاد شهید آیت الله مطهری

* در بخشی از صحبتتان به جمله‌ای از شهید مطهری در مورد امام موسی صدر اشاره داشتید. اگر امکان دارد، قدری پیرامون روابط این دو نفر صحبت بفرمایید.

‏رابطه بین این دو بزرگوار همیشه خیلی گرم بود. آقای صدر قبل از اینکه به لبنان ‏‎ ‎‏برود، با آقای مطهری خیلی مانوس بود. من یادم هست که ایشان در یکی از جلسات ‏‎ ‎‏انجمن اسلامی ‌به بچه‌ها توصیه کرد تا هر کتابی که از آقای مطهری بدست شان آمد، ‏‎ ‎‏حتماً بخوانند! همواره از کتاب‌های آقای مطهری خیلی تعریف می‌کرد و می‌گفت، ‏‎ ‎‏ایشان وقتی آقای مطهری شد که از حوزه برید و اگر در حوزه باقی مانده بود از بین ‏‎ ‎‏رفته بود و نمی‌توانست منشا چنین آثاری باشد.‏‎[1]‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 168

* آیا خودتان هیچگاه مستقیماً با آقای مطهری در مورد امام موسی صدر صحبتی  داشته‌اید؟

‏مفصلاً. زمانی که امام در پاریس اقامت داشتند، آقای مطهری چند روزی به آنجا ‏‎ ‎‏آمدند. در آنجا صحبت‌های زیادی پیش آمد. یادم هست که هر وقت مرا می‌دیدند، به ‏‎ ‎‏یاد دایی‌جان می‌افتادند و چند جمله‌ای در مورد ایشان صحبت می‌کردند. بخصوص ‏‎ ‎‏یادم هست که هر وقت خودم صحبت می‌کردم، آقای مطهری در حرکات من خیلی ‏‎ ‎‏دقیق می‌شدند. یکبار به یکی از آقایانی که احتمالاً آقای موسوی اردبیلی یا دکتر یزدی ‏‎ ‎‏بود، گفتند ببینید که این چقدر حرکات دستش شبیه به آقا موسی است.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 169

  • . البته خواننده توجه دارد که این کلام امام صدر به معنی نفی شان حوزه های علمیه و مبارزات روحانیت نیست.  آن چنان که امام خمینی نیز به دفعات از خواب بودن حوزه های علمیه و عدم دخالت قاطبه مراجع در امور  سیاسی انتقاد داشته است.