فصل سوم : گفتگـو
فلسطینیان از آقای صدر گله مندند !
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فلسطینیان از آقای صدر گله مندند !

‏همانطوریکه قبلاً گفتم، ما در هر سفری که آقای صدر به اروپا می‌آمدند، در جلسات ‏‎ ‎‏انجمن اسلامی ‌از وجودشان استفاده می‌کردیم. هم در مباحث سیاسی و هم در مباحث ‏‎ ‎‏عقیدتی. ایشان در حقیقت یک پشتوانه محکمی ‌برای ما بودند که در میان ‏‎ ‎‏ایدئولوگ‌های چپ به وجود ایشان می‌نازیدیم. در یک چنین موقعیتی یک مرتبه مطلبی ‏‎ ‎‏منتشر گردید که فلسطینی‌ها از آقای صدر گله‌مند بوده و ایشان از پشت به آنها خنجر ‏‎ ‎‏زده است. نوشته بودند که وجود آقای صدر در لبنان برخلاف مصالح فلسطینی‌هاست. ‏‎ ‎‏کاملاً قابل پیش‌بینی بود که ما چگونه نسبت به این مساله عکس‌العمل نشان دهیم. من ‏‎ ‎‏از طرف اتحادیه مامور شدم و به لبنان آمدم. با تعدادی از سران فلسطینی مصاحبه ‏‎ ‎‏کردم. همه بالاتفاق از آقای صدر تقدیر و ستایش کردند. حتی تندترین اینها که احمد ‏‎ ‎‏جبرئیل بود، بسیار تقدیر و ستایش کرده بود. مثلاً گفته بود زخمهایی که بر تن امام ‏‎ ‎‏موسی صدر وارد آمده، زخمهایی است که بر تن ملت فلسطین وارد شده است، و یا ‏‎ ‎‏اینکه ما و امام موسی صدر در سنگر واحدی هستیم، و اینکه اگر امام موسی نبود ما را ‏‎ ‎‏تصفیه کرده بودند، و اینکه امام موسی صدر با نفوذ خود بر مسیحیان و سوریه، ‏‎ ‎‏اختلافات درون گروهی ما را حل نموده است، و سخنانی از این قبیل، در میان سران ‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 202

C:\Users\Asus\Pictures\2.JPG


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 203

‏فلسطینی، با ‌هانی الحسن نیز مصاحبه کرده بودیم. مجموعه این مصاحبه‌ها را که ‏‎ ‎‏تعداشان به حدود 12 تا می‌رسید، در یک شماره فوق‌العاده ماهنامه قدس منتشر کردیم. ‏‎ ‎‏خوب، این یک پتکی بود که بر سر مخالفین انجمن‌های اسلامی ‌وارد آمد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 204