فصل سوم : گفتگـو
سرنوشت کمیته تحقیق و دخالت یک مرجع عالیقدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سرنوشت کمیته تحقیق و دخالت یک مرجع عالیقدر

* ظاهراً کمیته تحقیقی برای بررسی سرنوشت ایشان تشکیل شده بود؟

‏بر اساس قراردادی که بعد از انقلاب بین ایران و لیبی منعقد شد، روابط دیپلماتیک ‏‎ ‎‏بین دو کشور برقرار شد (چون زمان شاه روابط قطع شده بود) یکی از مواد این قرارداد ‏‎ ‎‏تشکیل کمیته تحقیق در ایران و لیبی برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر بود. ‏‎ ‎‏بر اساس این قرارداد کمیسیونی مرکب از وزیر دادگستری، دو یا سه حقوقدان، نمایندة ‏‎ ‎‏دادستانی ایتالیا، نماینده دادگاهی در ایتالیا که چند بار پرونده آقای صدر را مطرح کرده ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 230

‏و برایش مسجل شد که هرگز آقای صدر وارد ایتالیا نشده بود و نماینده قضایی دولت ‏‎ ‎‏لبنان و بنده به عنوان عضو و سرپرست این کمیسیون تعیین شدیم. ما هم برای ارائه ‏‎ ‎‏مطالب و اطلاعات گسترده‌ای که پیدا کرده بودیم، خود را آماده کرده بودیم، حتی تاریخ ‏‎ ‎‏سفر نیز تعیین شده بود و شبی که قرار بود به طرف لیبی حرکت کنیم به ما اطلاع دادند ‏‎ ‎‏که نماینده رهبر لیبی در بیت یکی از مراجع تقلید مقیم قم اعلام کرد که این هیئت را ‏‎ ‎‏نمی‌پذیریم. در مقابل سوال‌های مکرر توضیح دادند که اسم کمیسیون «گروه تحقیق» ‏‎ ‎‏بود و چون آنها قبل از اینکه تحقیق کنند، نظرشان را به روزنامه دادند، سفر منتفی است. ‏‎ ‎‏من متوجه شدم که منظورشان من هستم، چون در مصاحبه‌های مکرر با مطبوعات ‏‎ ‎‏بین‌المللی و در سخنرانی‌هایی که در سفر رسمی ‌که بعد از انقلاب به لبنان داشتم، غالباً به این موضوع پرداخته بودم. قاطعانه گفته بودم که ایشان از لیبی بیرون نیامدند و دولت لیبی مسوول است به عنوان میزبان، به عنوان میهماندار و....‏

‏هنگامی‌که وضع را چنین دیدم، همانجا اعلام کردم که نه تنها از ریاست کمیته بلکه ‏‎ ‎‏از عضویت در کمیته نیز استعفا می‌دهم تا گروه از سفر باز نماند.‏‎ ‎‏بعد از انصراف این ‏‎ ‎‏جانب از عضویت در کمیته تحقیق که نباید مانعی برای سفر هیئت می‌بود همان مرجع ‏‎ ‎‏عالیقدر به توصیه و اظهار نگرانی‌های همان مقام لیبیایی مستقر در بیت ایشان شبانه و با عجله خود را به تهران و امام رسانده و‏‎ ‎‏از تبعات سفر روشنگر کمیته مذکور بر روابط دو ‏‎ ‎‏کشور و زیان‌هایی که از آن رهگذر متوجه انقلاب نوپای اسلامی خواهد شد اظهار ‏‎ ‎‏نگرانی کردند. امام خمینی که از روابط خاص افرادی از بیت این مرجع عالیقدر با رهبر ‏‎ ‎‏لیبی و نوع و میزان این روابط آگاهی داشتند طی دیداری خصوصی و صمیمی با من ‏‎ ‎‏مرا قانع کردند که بهتر است انجام این سفر کمی به تعویق افتد. به هر حال سفر انجام ‏‎ ‎‏نشد، اما از سوی دیگر حضرت امام خمینی موقعی که قذافی اعلام آمادگی کرد که به ‏‎ ‎‏ایران بیاید، گفتند تا زمانی که مسئله امام موسی صدر مشخص نشود، ایشان را نخواهم ‏‎ ‎‏پذیرفت. اوایل انقلاب قضیه امام موسی صدر بهتر پیگیری می‌شد. حضور امام خمینی ‏‎ ‎‏باعث می‌شد قذافی و دار و دسته‌اش در ایران نتوانند آن‌گونه که می‌خواهند قضیه ‏‎ ‎‏پیگیری را منحرف کنند.‏‎ ‎‏قبل از پیروزی انقلاب امام خمینی نامه‌هایی برای یاسر عرفات ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 231

‏و حافظ اسد فرستادند که در اینجا متن تلگرافی را که برای یاسر عرفات و حافظ اسد ‏‎ ‎‏فرستادند برایتان می‌خوانم:‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 232