فصل سوم : گفتگـو
مقاله ای از امام موسی صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مقاله ای از امام موسی صدر

‏در این جا ضروری می‌دانم ترجمه مقاله‌ای را که امام صدر پیرامون معرفی انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی ‌ایران به جهانیان برای روزنامه پرتیراژ لوموند نوشتند و دو هفته بعد از محاصره ‏‎ ‎‏منزل امام در نجف ـ که به درخواست شاه ایران و به منظور خاموش کردن صدای ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی‌ و محصور ساختن ندای امام خمینی ـ و دقیقاً یک هفته قبل از اجرای ‏‎ ‎‏توطئه شوم حذف ایشان از صحنه سیاسی جهان اسلام و خاورمیانه و لبنان خونین، در ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 240

‏آن روزنامه به چاپ رسید، جهت اطلاع خواننده از نوع نگرش این عالم وارسته و این ‏‎ ‎‏روحانی روشن ضمیر به حرکت عظیم و بی‌بدیل و توفنده مردم ایران، بازگو کنم.‏

‏«نهضت مردم ایران، با تمامی ‌حرکتهای مشابه خود در جهان تفاوت دارد. زیرا چشم‌انداز نوینی را فراروی تمدن بشری به تصویر کشانده است. بنابراین شایسته است تا تمامی‌ علاقمندان قلمروها و مسائل مربوط به انسان و تمدن، تحولات آن را با دقت دنبال کنند.‏

‏نهضت مردم ایران علی‌رغم گستردگی‌ای که دارد، و علی‌رغم اتهاماتی که ‏‎ ‎‏رژیم بر آن وارد می‌کند، از گرایشها، ریشه‌ها، اهداف و اخلاقیات اصیل و والایی ‏‎ ‎‏برخوردار است.‏

‏نیروهای راست از صحنه نهضت غائبند، هرچند که نفت و بسیاری موضوعات ‏‎ ‎‏مهم دیگر در آن موضوعیت دارند. نیروهای چپ از صحنه نهضت غائبند، هرچند ‏‎ ‎‏ایران و اتحاد شوروی بیش از 2000 کیلومتر مرز مشترک دارند. حزب کمونیست ‏‎ ‎‏ایران حضور چندانی در نهضت ندارد، هر چند از قدیمی‌ترین احزاب این منطقه ‏‎ ‎‏بشمار می‌رود. بنابراین هیچ یک از نیروهای چپ و راست، بدین اعتبار که نماینده یکی از دو قطب جهان هستند، کمترین تاثیری بر این نهضت ندارند.‏

‏ملت ایران این مسائل را به خوبی میداند. او می‌داند که این رژیم، که نهضت ‏‎ ‎‏را به واپسگرایی متهم می‌کند، خود با سرکوب آزادی و اتخاذ روشهای بدوی ‏‎ ‎‏حکمرانی، تمامی‌سازمانهای ارتجاعی را رو سفید کرده است. ملت ایران می‌داند که این رژیم، در قربانی کردن منافع مردم و پیشکشی ثروتهای آنها به قدرتهای ‏‏بزرگ، هرگز تردیدی به خود راه نداده است. ملت ایران وقتی چنین رفتاری را با اصالت انقلابیون قیاس می‌کند، بر ایثار و فداکاری در راه آرمان آنان راسختر می‌شود.‏

‏انقلابیون ایران به هیچ طبقه خاص اجتماعی منحصر نبوده، بلکه از همه ایران برخاسته‌اند: دانشجویان، کارگران، تحصیل‌کردگان، مردان دین و... همه و همه در این انقلاب حضور دارند. ملت ایران با همه نسلهای مختلف خود در این نهضت شرکت جسته است. بازار، مدارس، مساجد، شهرها و حتی کوچکترین روستاها، در این نهضت مشارکت دارند. ‏

‏همین حقایق است که رژیم را بر آن داشته است، تا چپ و راست، شرق و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 241

‏غرب، سازمانهای عربی و حتی فلسطینیها را متهم کند، و بدین‌ترتیب بر گستردگی و عمق مردمی ‌این نهضت اذعان کند.‏

‏حرکت مخالفین رژیم شاه، امروز سیستم اطلاع‌رسانی خاص خود را یافته ‏‎ ‎‏است. گفته‌ها و سخنان رهبران آن از طریق مردمانی به ما می‌رسد، که خود ‏‎ ‎‏مخاطب این سخنان هستند. این سخنان در قلبهای همه ملت ایران جای گرفته است.‏

‏حق آن است که بگویم: خاستگاه این حرکت ایمان، و آرمان آن همان ‏‎ ‎‏اهداف بیکران انسانی، اخلاقی و انقلابی است. موجی که امروز ایران را در ‏‎ ‎‏می‌نوردد، بیش از هر چیز ندای پیامبران را در اذهان انسانها تداعی می‌کند. ‏

‏اهداف انقلاب در مصاحبه مورخ 6 مارس 1978 رهبر آن الامام الاکبر ‏‎ ‎‏الخمینی با روزنامه لوموند، به روشنی تبیین شده است. این اهداف بیانگر اصالت حرکت و ابعاد قومی، فرهنگی و رهایی‌بخش آنند.‏

‏حوادث جاری ایران، چند نکته مهم را فرا روی جهان امروز قرار داده است:‏

‏1. کسانی که به مسائل انسان و تمدن اهمیت می‌دهند، شایسته است تا این تجربه انسانی را که اکنون در ایران جریان دارد، به دقت مورد بررسی قرار دهند، و در برابر تلاشهای مغرضانه از آن حمایت کنند.‏

‏2. رژیم شاه پس از 40 سال حکومت و به رغم برخورداری از بیشترین ‏‎ ‎‏امکانات، در همه امور، حتی در این حد که خود را از خشم ملت در امان نگه ‏‎ ‎‏دارد، ناکام مانده است. این همه در حالیست که بزرگترین انبار تسلیحاتی جهان سوم، در اختیار همین رژیم قرار دارد.‏

‏3. ارزش‌های اخلاقی انسان متمدن، امروز در ایران مورد تهدید قرار گرفته‌اند. تا زمانی‌که رژیم ایران تحت عناوین «پیشرفت» و «دمکراسی» به اعمال سرکوبگرانه، خونریزی و سلب آزادی ادامه دهد، هر قدر هم که در جهان مورد حمایت قرار گیرد، نمی‌توان از این ارزش‌ها پاسداری نمود.‏

‏4. رژیمی‌که امروز با امواج نارضایتی مردم و خیل ناآرامی‌های داخلی روبرو ‏‎ ‎‏است، دیروز از تضمین امنیت خلیج [فارس]، اقیانوس هند و حتی سومالی سخن می‌گفت. این امر بیانگر آن است که هیچ‌چیز بیش از حرکتهای مردمی، این چنین ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 242

‏آن را پریشان و برآشفته نمی‌سازد. از جمله این حرکتها «‏‏حرکة‌المحرومین‏‏» لبنان است که خبرهای آن در میان مردم ایران، انعکاسی فراوان یافته است.‏

‏قتل‌عام‌هایی که هم اکنون در ایران جریان دارد، و رژیم تلاش دارد بر آنها ‏‎ ‎‏سرپوش گذارد، هشداری به انسان معاصر و وجدان و احساس مس‏‏و‏‏ولیت او است. ‏‎ ‎‏شایسته است که انسانها تصویر واقعی این کشتارها و سرکوبگریها را به جهانیان ‏‎ ‎‏عرضه بدارند، و بدین ترتیب بیزاری خود از این اعمال را نمایان سازند‏‎.‎‏»‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 243