فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
متن دوم اعلامیه حضرت امام خمینی (قدس سره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

متن دوم اعلامیه حضرت امام خمینی (قدس سره)

‏خدمت جناب مستطاب سید الاعلام و حجةالاسلام آقای صدر دامت برکاته ‏

‏بسمه تعالی‏

‏به عرض عالی می رساند مرقوم محترم که تتمه مرقوم دیگر بود واصل ولی اصل ‏‎ ‎‏مرقوم نرسیده از سلامت جنابعالی و مجاهدات شما در راه حقوق شیعه و کوتاه کردن ‏‎ ‎‏دست ستمکاران متشکر شدم امید است خداوند تعالی امثال جنابعالی را برای ما حفظ ‏‎ ‎‏فرماید و ترقیات روزافزون نصیب فرماید که قوای جوانی را در راه واهب العطایا صرف ‏‎ ‎‏فرمایید و سرمایه های نافذه را مبدل به سرمایه باقی نمایید. ‏

‏آن چه پیش ما است از شئون طبیعت از دست خواهیم داد و برد با آنهاست که زایل ‏‎ ‎‏را فدای لایزال نمودند و به نعمتهای لایزال نایل شدند. قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا ‏‎ ‎‏نورا گویا و راه همین عالم طبیعت است که در آن می شود تحصیل نورانیت کرد و با ‏‎ ‎‏رفتن از اینجا رجوع محال و تحصیل ممتنع است. از خداوند تعالی توفیق برای طبقه ‏‎ ‎‏جوان که نور فطرت مثل ما پیرها در آنها خاموش نشده خواهانم و از جنابعالی امید ‏‎ ‎‏دعای خیر دارم. برای عاقبت که این چند نفسی که باقی مانده صرف لایعنی نشود مثل ‏‎ ‎‏آن چه گذشته است. ‏

‏در جواب مرقومات شریفه بعضی مطالب را به [ناخوانا] گفته ام که تذکر دهند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمةالله روح الله خمینی‏

‏***‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 415

‏به : 334 تاریخ : 5 / 5 / 53‏

‏از : نمایندگی لبنان شماره : 928 ـ 927‏

‏قرار است به زودی گروهی از دانشجویان ایرانی که در آلمان تحصیل می کنند بنا به ‏‎ ‎‏دعوت سید موسی صدر به لبنان مسافرت و در موسسه حرفه ای صور اقامت نمایند. از ‏‎ ‎‏جمله دعوت شدگان صادق، خواهرزاده سید موسی صدر است که در دانشگاه آخن در ‏‎ ‎‏آلمان درس می خواند. ‏

‏نظریه رهبر عملیات ‏

‏اداره کل دوم :‏

‏با توجه به نحوه کسب خبر صحت مفاد آن قابل توجیه است. ‏

‏نظریه رئیس نمایندگی:‏

‏صادق از طرفداران خمینی است که با دکتر مصطفی چمران مرتبا در تماس می باشد. ‏

‏رئیس نمایندگی لبنان ‏

‏در بولتن درج شود 6 / 5 / 53‏

‏بخش 334 فوری در اجرای امر اقدام گردد 6 / 5 / 53‏

‏در اجرای اوامر در بولتن روز6 / 5 / 53 درج گردید.... 9 / 5 / 53‏

‏بهره برداری شد 5 / 9‏

‏تاریخ : 1 / 5 / 53‏

‏شماره : 4006 ـ 4007‏

‏به : 334‏

‏از : نمایندگی لبنان‏

‏در تاریخ 53 / 5 / 17تعدادی از دانشجویان اروپایی که به لبنان آمده بودند با موسی ‏‎ ‎‏صدر ملاقات کردند. خواهرزاده موسی صدر به اسم صادق سلطانی نیز در هیئت آنان ‏‎ ‎‏بود. نظریه : امکان صحت خبر موجه است ولی در مورد خواهرزاده موسی صدر نیز با ‏‎ ‎‏شک و تردید اظهار داشت که در این مورد تحقیق و نتیجه اعلام خواهد شد.‏

‏رئیس نمایندگی لبنان ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 416

‏محترما خبر در بولتن درج شده (احتمال آمدن) در صورت تصویب خبر تکمیل و ‏‎ ‎‏با توجه به خبر قبلی در بولتن درج گردد. کاظم زادگان ‏

‏اقدام شود 27 / 5 / 53‏

‏دایره بررسی فوری اقدام شود 5 / 28‏

‏بخش 334 در اجرای امر اقدام گردد 28 / 5 / 53‏

‏***‏

‏بهره برداری شد 5 / 9‏‎[1]‎

‏به : 713 تاریخ :10 / 4 / 1354‏

‏از : 213 شماره : 213 / 490‏

‏ بازدید موسی صدر از آمریکا ‏

‏1 ـ موسی صدر تصمیم گرفته است که به اروپا و آلمان غربی مسافرت و با ‏‎ ‎‏دانشجویان ایرانی مقیم آن کشور به طور اعم و دانشجویان مسلمان به طور اخص ‏‎ ‎‏ملاقات و تماسهایی در سطح وسیع حاصل نماید و سپس به دعوت رسمی مقامات ‏‎ ‎‏آمریکایی به آمریکا مسافرت کند. وی در این سفر با کورت والدهایم دبیرکل سازمان ‏‎ ‎‏ملل نیز مذاکره خواهد نمود. ‏

‏2 ـ سفیر آمریکا در بیروت در مجلس عالی شیعیان در تاریخ 13 / 3 / 54 با سید موسی صدر در زمینه مسافرت وی به آمریکا و وضع داخلی لبنان از جمیع جوانب امر با وی مذاکره نمود. در این مذاکرات که یک ساعت طول کشید، سید حسین صدر که در ‏‎ ‎‏مسافرت وی او را همراهی خواهد کرد به عنوان مترجم حضور داشت. ‏

‏3 ـ ‏‏موسی صدر در مورد مسافرت خود می گوید، که هدف او تشریح مسئله خاورمیانه ‏‎ ‎‏به طور اعم و تجاوزات و تهدیدات اسرائیل نسبت به جنوب لبنان به طور اخص و بدبختی ‏‎ ‎‏و مصائبی است که اهالی جنوب کشور به طور دایم با آن روبرو می باشند.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 417

‏4 ـ برای این که موسی صدر در این بازدید تنها نبوده و تصمیمات او جنبه شخصی ‏‎ ‎‏به خود نگیرد با سازمان «طرح ریزی (مرکز التسطیطه) وابسته به سازمان آزادیبخش ‏‎ ‎‏فلسطین تماس گرفت. این مرکز که ریاست آن با دکتر نبیل شعت می باشد و بیش از ‏‎ ‎‏50نفر دانشمند و محقق در مسائل مختلف عضو آن هستند واکثرا از اهالی کرانه غربی ‏‎ ‎‏بوده و زبان عبری را به فصاحت تکلم می نمایند (مقر این موسسه نزدیک دانشگاه عربی ‏‎ ‎‏بیروت است) دکتر نبیل شعت در تاریخ (5 / 3 / 54) 26 / 5 / 75 با موسی صدر و نبیه بری وکیل دادگستری در مرکز موسسه ملاقاتی به عمل آورد طی این دیدار دو ساعته موسی صدر هدف خود را از تماس با سازمان ملل خطر مسلمی که جنوب لبنان را تهدید ‏‎ ‎‏می کند شرح داد و از دکتر شعت که مدت زیادی در سازمان ملل کار کرده و ریاست ‏‎ ‎‏هیئت فلسطینی را عهده دار بوده و از فعالیت های هیئت های اعزامی به سازمان ملل و ‏‎ ‎‏طرفداران مسئله فلسطین تجارب وسیعی دارد خواستار معرفی این افراد به خود و اخذ ‏‎ ‎‏اطلاعات لازم گردید. دکتر شعت از نیت سفر موسی صدر به آمریکا استقبال و به او ‏‎ ‎‏پیشنهاد نمود که سفر خود را تا پایان تابستان و ماه سپتامبر آینده و انعقاد جلسات ‏‎ ‎‏دایمی سازمان ملل و آغاز فعالیت آن به تاخیر اندازد و نیز در آن تاریخ انتخابات ‏‎ ‎‏دانشجویان به پایان رسیده و می توانند با او همراهی کنند. نظر او به طورکلی این بود که ‏‎ ‎‏اثرات مثبت این مسافرت در ماه سپتامبر بیشتر است. دکتر شعت وعده داد که گزارش ‏‎ ‎‏مفصل درباره وضع سازمان ملل و هیئت ها و شخصیتهایی که در این زمینه می توانند به ‏‎ ‎‏او کمک کنند در اختیار سید موسی صدر قرار دهد. دکتر شعت همچنین بانو دکتر ‏‎ ‎‏حسنا رضی عضو مرکز یاد شده را که تحصیل کرده پاریس بوده و دارای افکار تند ‏‎ ‎‏چپ بوده و از اهالی جویا واقع در جنوب لبنان است و خانواده او به نیجریه مهاجرت ‏‎ ‎‏کرده و از بستگان یوسف حمود نمآینده مجلس می باشد احضار کرد و از او خواست ‏‎ ‎‏که مدارک لازم را برای موسی صدر فراهم سازد. دکتر شعت در خلال این بازدید تاکید ‏‎ ‎‏کرد که کلیه آمار منتشره در اسرائیل به طور اعم در زمینه امور تبلیغاتی به مرکزی که ‏‎ ‎‏وی مدیریت آن را دارد می رسد و از کلیه فعالیت تبلیغاتی و مطبوعاتی و غیره در داخل ‏‎ ‎‏اسرائیل مطلع می باشد. ‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 418

‏نظریه رهبر عملیات: ‏

‏با توجه به دسترسی منبع به صحت مفاد خبر می توان اطمینان نمود. ‏

‏نظریه رئیس نمایندگی: ‏

‏صحت کلی خبر با توجه به نحوه کسب آن موجه و از نظر اقدامات آتی سید موسی ‏‎ ‎‏صدر در سفر آمریکا و مسائلی که مطرح خواهد نمود قابل بهره برداری است. ‏

‏نظریه : 213با توجه به دسترسی منبع امکان صحت خبر وجود دارد. ‏

‏ملاحظه شد 54 / 4 / 15دایره بررسی4 / 17در پرونده 46422 بایگانی شود 18 / 5 / 54‏

‏1 ـ تاریخ : 1 / 4 / 54‏

‏شماره : 334 / 1020‏

‏به : آهن ربا. آمیب ‏

‏از : 334‏

‏برابر اطلاع. موسی صدر رئیس مجلس عالی شیعیان در لبنان تصمیم گرفته است که ‏‎ ‎‏به اروپا مسافرت و در آلمان غربی با دانشجویان ایرانی مقیم به طور اعم و دانشجویان ‏‎ ‎‏مسلمان به طور اخص تماسهایی در سطح وسیع حاصل نماید و سپس به دعوت رسمی ‏‎ ‎‏مقامات آمریکایی به آمریکا مسافرت نماید نامبرده در این مسافرت با دبیرکل سازمان ‏‎ ‎‏ملل مذاکره خواهد نمود. ‏

‏خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ورود به آن کشور مراقبتهای لازم در ‏‎ ‎‏مورد تماس‌های مشارالیه با دانشجویان ایرانی معمول و نتیجه را اعلام دارند. بامداد ‏

‏ از طرف 31 / 3 / 54‏

‏ رئیس دایره بررسی ـ شبستری 31 / 3 / 54‏

‏ رئیس بخش  /  ـ 334 کاظم زادگان 31 / 3 / 54‏

‏ رئیس اداره سوم عملیات و بررسی ـ یاوری 3 / 31‏

‏ بخش‌های 331و 332 نیز ملاحظه نمایند 31 / 3 / 54‏

‏***‏

‏از : قزل آلا تاریخ : 24 / 2 / 2453‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 419

‏به : بامداد 334شماره : 4440‏

‏درباره : جلال فارسی ‏

‏بازگشت: 8 / 9 / 52 ـ 334 / 3218 همان‌طوری که قبلاً نیز گزارش گردیده است ‏‎ ‎‏نامبرده به علت این که پرونده احمد نفری با وساطت موسی صدر بسته شده و از نظر ‏‎ ‎‏دولت لبنان برای وی منع تعقیب صادر شده بود و اجازه بازگشت به وی داده بودند. ‏‎ ‎‏پرونده جلال فارسی نیز که با پرونده احمد نفری توام بود از این منع تعقیب برخوردار، ‏‎ ‎‏لذا وی نیز مثل احمد نفری مجاز بود که به لبنان آمده و زندگی بکند منتها ترجیح داده ‏‎ ‎‏است که در سوریه بماند و با گذرنامه خود هر موقع که مایل باشد به لبنان آمده ‏‎ ‎‏برمی گردد. اصل نامه در پرونده جلال الدین فارسی 46217 می باشد.‏‎[2]‎

‏در پرونده موسی صدر به کلاسه 46422 بایگانی شود. ‏

‏اسدالله زالتاش 4 / 3 / 53‏

‏***‏

‏امام موسی صدر‏

‏به :  713 تاریخ 14 / 1 / 53‏

‏از :  213 شماره :  213 / 19‏

‏روز چلبی داماد کاظم الخلیل در سفارت شاهنشاهی حضور یافت و گفت: روز ‏‎ ‎‏گذشته سید موسی صدر ناصر الخلیل برادر سفیر لبنان را به دفتر خود احضار و برای ‏‎ ‎‏کاظم الخلیل وزیر دادگستری پیامی‌فرستاده که چنانچه دولت لبنان ایرانیانی را که علیه ‏‎ ‎‏دولت شاهنشاهی ایران فعالیت‌های مخالف می‌نمایند دستگیر و از لبنان بیرون براند با ‏‎ ‎‏شخص سید موسی صدر درگیر و روبرو خواهد شد و تهدید نموده که در این‌باره در ‏‎ ‎‏آینده نزدیک اقدامات شدیدی معمول خواهد داشت.‏

‏***‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 420

‏به : 713 تاریخ : 9 / 7 / 54‏

‏از: 213 شماره : 213 / 361‏

‏شیخ نفری از عوامل خرابکار شیعه و طرفدار خمینی با کمک مالی سید موسی صدر ‏‎ ‎‏منزلی اجاره نموده و آن را مقر فعالیتهای ضدایرانی خود قرار داده است. نامبرده ‏‎ ‎‏اعلامیه‌هایی که توسط خمینی تهیه و نسخه ای از آن، از عراق به بیروت آورده می شود ‏‎ ‎‏در این منزل تکثیر و توزیع می کند به طوری که اطلاع دارند، شیخ نفری که جزو افراد ‏‎ ‎‏تفنگدار سید موسی صدر (گروه ایمان) است در حادثه انفجار اردوگاه چریکهای شیعه ‏‎ ‎‏سید موسی صدر که منجر به قتل نود نفر چریک شیعه شد به شدت مجروح و مدتی ‏‎ ‎‏در بیمارستان بستری بود. سید موسی صدر پس از کشته شدن این عده و آشکار شدن ‏‎ ‎‏راز اردوگاه تعلیمات خرابکاران شیعه در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد که ‏‎ ‎‏چریکهای ایرانی برای خرابکاری در ایران تربیت نمی کند البته تاکنون سید موسی صدر ‏‎ ‎‏دست به چنین خیانتی نزده ولی با فرصت طلبی که در این شخص وجود دارد معلوم ‏‎ ‎‏نیست در آینده چنین کاری را انجام ندهد. ‏

‏***‏

‏به : 334 تاریخ : 25 / 4 / 54‏

‏از : 213 شماره : 213 / 265‏

‏موسی صدر یک گروه مسلح زیر نظر یک دکتر فیزیک شیعه ایران، به نام دکتر مصطفی ‏‎ ‎‏چمران که تحصیلات خود را در آمریکا به اتمام رسانیده و همسر آمریکایی دارد به وجود ‏‎ ‎‏آورده است این شخص از عناصر فعال به اصطلاح کنفدراسیون دانشجویان خائن ایرانی است ‏‎ ‎‏که فعلا در صور اقامت دارد و رئیس آموزشگاه حرفه ای سید موسی صدر می باشد. ‏

‏از بخش 213اطلاع دارند فوریت گزارش از نظر اداره کل سوم است... ‏

‏از کل سوم سوال شد اقدام کرده اند. ‏

‏موسی صدر ـ 58‏

‏58 ـ 106 / 702 ـ 12‏

‏***‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 421

‏به: 312 تاریخ: 17 / 4 / 36‏

‏از: 520 12 شماره: 20 / 22817ه12‏

‏موضوع: مراسم تدفین دکتر علی شریعتی‏

‏صبح روز 5 / 4 / 36 مراسم تدفین دکتر علی شریعتی در دمشق جنب صحن حضرت ‏‎ ‎‏زینب (قبرستان شیعیان دمشق) با حضور همسر مشارالیه و پسرش (احسان شریعتی) و موسی صدر رئیس مجلس عالی شیعیان لبنان و سیدصادق طباطبایی (پسرخواهر موسی صدر) و دکتر قطب زاده که مقیم اروپا است و دکتر یزدی که ساکن آمریکا است و ‏‎ ‎‏سیدمحمود دعایی که ساکن عراق است و نمآینده سازمان آزادیبخش فلسطین (الفتح) و ‏‎ ‎‏نمآینده مفتی اهل سنت و وزیر یا نمآینده سازمان اوقاف سوریه و دکترمحمد مفتح ‏‎ ‎‏روحانی ایرانی و شیخ اسدالله خلخالی روحانی ایرانی ساکن سوریه و حدود یک صد ‏‎ ‎‏نفر دیگر انجام شد. ابتدا نماز میت توسط سید موسی صدر خوانده شد و سپس ‏‎ ‎‏مشارالیه پس از رسیدن به قبرستان در محوطه مسقفی که معمولا برای امور تشریفات ‏‎ ‎‏قبرستان است حدود 20دقیقه پیرامون شخصیت و سجایای اخلاقی دکتر علی شریعتی ‏‎ ‎‏صحبت کرده و اضافه نمود چون شریعتی در طول زندگیش همیشه به فکر مردم ‏‎ ‎‏فلسطین و دردهای فلسطینی ها بود خدا هم می خواست که او در راه فلسطین در این ‏‎ ‎‏قبرستان دفن شود. موسی صدر در پایان سخنانش برای آمرزش شریعتی دعا کرد. بر ‏‎ ‎‏روی پارچه ای که روی تابوت دکتر شریعتی را پوشانیده بود آیاتی از قرآن درباره ‏‎ ‎‏شهدا2 نوشته شده بود. مثلا ترجمه یکی از آیات مزبور چنین بود. کسانی که در راه ‏‎ ‎‏خدا کشته شده اند نپندارید که آنان مرده اند بلکه زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند. ‏‎ ‎‏در هنگام تشییع جنازه علی شریعتی چند تاج گل در پیشاپیش جنازه وسیله اشخاص ‏‎ ‎‏حمل می شد که به زبانهای عربی و فارسی اهداءکنندگان تاج گل مشخص شده بود. ‏‎ ‎‏مثل: نهضت آزادی ایران، جبهه ملی ایران، دانشجویان ایرانی مقیم اروپا، دانشجویان ‏‎ ‎‏ایرانی مقیم آمریکا، روحانیون مبارز خارج از کشور.‏

‏نظریه شنبه: 1ـ در این مراسم شعاری بر علیه ایران داده نشده و اعلامیه یا تراکتی منتشر نگردیده است. ضمنا شایع بود که یاسر عرفات در این مراسم شرکت خواهد نمود لکن او ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 422

‏نیامده بود و نمآینده ای از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین در مراسم حضور داشت. 2ـ به ‏‎ ‎‏علت مسافرت خارج از کشور تقدیم گزارش مزبور مدتی به تاخیر افتاده است.‏

‏نظریه سه شنبه: به احتمال زیاد گزارش تسلیمی شنبه صحت دارد. برلیان‏

‏***‏

‏به: 713 تاریخ : 14 / 12 / 52‏

‏از: 213 شماره : 213 / 2712‏

‏عکس العمل های حمله موسی صدر به ایران ‏

‏1ـ نامه های فراوانی از ایرانیان مقیم اروپا و امریکا به سید موسی صدر رسیده و ‏‎ ‎‏خطمشی او را در حمله به ایران تایید کرده اند قرار است تعدادی از ایرانیان در بهار ‏‎ ‎‏آینده به لبنان بیایند و دسته بندیهایی علیه رژیم ایران ترتیب دهند. ‏

‏2ـ گروه‌های وابسته به عراق برای نزدیک کردن موسی صدر به عراق فعالیت ‏‎ ‎‏می کنند و طبق اخبار رسیده سفیر عراق در آینده به دستور دولت متبوع خود با صدر ‏‎ ‎‏ملاقات می نماید.‏

‏3ـ عده زیادی از شخصیت های شیعه که با صدر همکاری داشتند از روش صدر در ‏‎ ‎‏قبال ایران ناراحت شده اند و اختلافاتی نیز در داخل مجلس عالی شیعیان بروز کردند ‏‎ ‎‏که نتایج آن در آینده نزدیک روشن خواهد شد.‏

‏4ـ جعفر شرف الدین وزیر سابق دولت لبنان با موسی صدر ملاقات کرد. و تایید ‏‎ ‎‏جوانان مترقی جنوب را از روش او نسبت به ایران... از وی خواست موعدی برای ‏‎ ‎‏بازدید این جوانان و در راس آنها حبیب صادق کمونیست معروف معین نماید ولی ‏‎ ‎‏صدر این ملاقات را به وقت دیگری موکول نمود.‏

‏نظریه نمایندگی: 1ـ جعفر شرف الدین وزیر سابق کابینه غیر از جعفر شرف الدین ‏‎ ‎‏نمآینده مجلس است. 2 ـ صحت کامل مفاد گزارش قابل توجیه است. محترما به عرض ‏‎ ‎‏می رساند.12 / 8دایره بررسی 12 / 8 آقای زالتاش 18 / 12 / 52در پرونده موسی صدر به کلاسه 46422بایگانی شود اسدالله زالتاش 29 / 12 / 52‏

‏***‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 423

‏به : 713 تاریخ: 52 / 11 / 52‏

‏از : 213 شماره: 213 / 595‏

‏آقای دکتر صلاح مناجد استاد تاریخ دانشگاه امریکایی بیروت که از شیعیان لبنان و ‏‎ ‎‏شوهرخواهر مرحوم کامل مروه موسس روزنامه الحیات و از دوستان نزدیک ایران ‏‎ ‎‏می باشد اظهار داشت: با مذاکراتی که با بعضی از دانشجویان ایرانی که در حال حاضر ‏‎ ‎‏در آلمان و آمریکا تحصیل می کنند و برای تعطیلات کریسمس به بیروت آمده بودند به ‏‎ ‎‏عمل آورده دو نفر از آنها از برادرزادگان سید موسی صدر می باشد استنباط نموده که ‏‎ ‎‏دانشجویان مذکور علیه رژیم شاهنشاهی ایران فعالیتهای مضره دارند زیرا این ‏‎ ‎‏دانشجویان از کتابهایی که بعضی از نویسندگان عرب علیه رژیم شاهنشاهی ایران ‏‎ ‎‏نوشته اند خواسته بودند تا مورد سوءاستفاده قرار دهند. آقای صلاح مناجد از آنها سوال ‏‎ ‎‏نموده، شما که تحصیلات خود را در خارج از ایران به پایان رسانده اید چرا به کشور ‏‎ ‎‏خود مراجعت نمی کنید و خصوصا شما دو نفر که برادرزاده سید موسی صدر از ‏‎ ‎‏دوستان ایران می باشید دست به چنین کارهایی می زنید. آنها پاسخ داده اند که سید ‏‎ ‎‏موسی صدر مشوق و رهبر آنها به منظور فعالیت علیه رژیم ایران است و معتقد است ‏‎ ‎‏که ما باید به اصطلاح او چگونگی حکومت ایران را به جهانیان نشان دهیم و افزود سید ‏‎ ‎‏موسی صدر رهبر و‌ هادی ایرانیان و جوانان مخالف در این منطقه می باشد منتها در ظاهر ‏‎ ‎‏مایل است دوستی خود را با ایران حفظ کند وگر نه او از سالهای قبل رهبری فعالیتهای ‏‎ ‎‏ایرانیان را علیه رژیم در این منطقه داشته و ما مجری دستورات او هستیم.‏

‏سید موسی صدر 58‏

‏***‏

‏به: 713تاریخ 14 / 12 / 52‏

‏از: 213شماره : 213 / 2722‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 424

  • . باید بگویم یکی از کمک های دایی جان به انقلاب ایران از طریق ارتباط با انجمن های اسلامی خارج از کشور  بود.در این میان من و صادق قطب زاده سفرهای زیادی به لبنان می کردیم. و همچنین خود امام موسی صدر را  نیز به اروپا برای سخنرانی دعوت می کردیم.
  • . آقای جلال فارسی در لبنان دستگیر شده بود و بیم آن می رفت تا دولت لبنان وی را به رژیم شاه تحویل  دهد.اما آقای صدر مانع این کار شدند. بعدها آقای فارسی عنوان کردند که امام موسی صدر باعث اخراج او از  لبنان شد. به هر حال این سند خود روشن کننده حقیقت است.