فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
ساواک : علل تیرگی مناسبات موسی صدر با ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ساواک : علل تیرگی مناسبات موسی صدر با ایران

‏1ـ تیرگی روابط بین سفارت ایران و موسی صدر توجه اکثر محافل لبنان بخصوص ‏‎ ‎‏شیعیان را جلب کرده است.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 424

‏2ـ بعد از مصاحبه صدر با روزنامه المحرر، کمیل شمعون با موسی صدر تماس ‏‎ ‎‏گرفت و محمود عمار را نزد او فرستاد که چگونگی امر و انگیزه او را در این اقدام ‏‎ ‎‏تحقیق کند. موسی صدر اظهار داشت که اقدامات سفارت ایران در بیروت باعث این ‏‎ ‎‏تیرگی بوده است. گذشته از آن تلاش ایران برای برکناری او از ریاست مجلس عالی ‏‎ ‎‏شیعیان، دید و بازدیدهای مقامات سفارت با مخالفین سیاسی او از جمله کامل الاسعد و ‏‎ ‎‏جعفر شرف الدین و سید حسن شیرازی و گزارش های نادرست سفارت از فعالیت وی ‏‎ ‎‏(موسی صدر) در لبنان در جریان تشدید اختلاف موثر بوده است.‏

‏3ـ ‏‏کمیل شمعون به این موضوع توجه دقیق دارد و آماده است که این مشکل را ‏‎ ‎‏محرمانه حل کند. نظریه نمایندگی : موسی صدر تلاش دارد در تمام موارد مسئله فعالیتهای ‏‎ ‎‏مخالف خود را معلول اقدامات سفارت و شخص سفیر شاهنشاه آریامهر جلوه دهد در ‏‎ ‎‏حالی که تماسهای مشکوک او با مخالفین و عوامل ضد ملی کاملا آشکار بوده و مطلقا ‏‎ ‎‏ارتباطی به سفارت نداشته است مضافا به اینکه وی در مصاحبه خود سیاست دولت ‏‎ ‎‏شاهنشاهی را مغرضانه مورد حمله قرار داده و به نشر مطالب خلاف واقع پرداخته است.در ‏‎ ‎‏پرونده46422 بایگانی شود اسدالله زالتاش دایره بررسی 12 / 8 آقای زالتاش 18 / 12 / 52‏

‏***‏

‏به: 713 تاریخ: 10 / 11 / 52‏

‏از: 213 شماره: 213 / 534‏

‏روزنامه الجمهوریه چاپ بیروت نامه سرگشاده ای خطاب به سید موسی صدر ‏‎ ‎‏انتشار داده و طی آن از مصاحبه اخیر و انتقادآمیز سید موسی صدر با روزنامه ‏‎ ‎‏الجمهوریه انتقاد کرده، می نویسد : که ما همه می دانیم شما ایرانی الاصل هستید و حتی هنوز گذرنامه ایرانی در دست دارید پس چرا در این شرایط بخصوص که اعراب ‏‎ ‎‏احتیاج مبرمی به کمک دوستان خود دارند به شاهنشاه و رژیم ایران حمله می کنید مگر ‏‎ ‎‏اظهارات اخیر جناب آقای هویدا را که در میهمانی سفیر لبنان بیان گردیده مطالعه ‏‎ ‎‏نکردید. ‏

‏الجمهوریه سپس اظهارات جناب آقای هویدا را نقل نموده می نویسد که آیا ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 425

‏مصلحت لبنان ایجاب نمی کند که لااقل در حال حاضر به سیاست روش یک کشور ‏‎ ‎‏دوست خود تعرض ننماید، مگر اطلاع ندارید که در بودجه ایران مبلغ سه میلیون دلار ‏‎ ‎‏جهت تاسیس بیمارستانی برای شیعیان جنوب لبنان اختصاص داده شده است آیا ‏‎ ‎‏می توانید قول بدهید که حمله های شما علیه شاهنشاهی و رژیم ایران راه را به روی این ‏‎ ‎‏کمکها نخواهد بست. الجمهوریه می افزاید که اگر با برخی از سیاستمداران لبنانی ‏‎ ‎‏اختلاف نظری دارید نباید این امر روابط شیعیان این کشور و دولت لبنان را با ایران ‏‎ ‎‏تحت تاثیر قرار بدهد زیرا لبنان نباید قربانی اختلافات شخصی بشود بلکه باید در ‏‎ ‎‏درجه اول مصلحت لبنان را در نظر گرفت. ملاحظات : مراتب از عرض تیمسار ریاست ‏‎ ‎‏ساواک گذشت پی نوشت فرمودند : «اداره کل سوم» مراتب جهت اطلاع اعلام ‏‎ ‎‏می گردد. ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 426