فصل سوم : خاطرات آیت الله محمد رضا رحمت
جریان سید مهدی هاشمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

جریان سید مهدی هاشمی

‏قضیه سید مهدی هاشمی یکی از مواردی بود که ما را در نجف نسبت به قضایا حساس ‏‎ ‎‏کرد. در آن زمان در ایران مهدی هاشمی به جرم قتل آیت الله شمس آبادی دستگیر شده ‏‎ ‎‏بود و نزدیک بود که محکوم به اعدام شود و یا محکوم شده بود. آقای محمد منتظری ‏‎ ‎‏تلاش می کرد برای مقابله با رژیم شاه و آزادی سید مهدی هاشمی اعتصابی را در یکی ‏‎ ‎‏از کلیساهای پاریس برگزار نماید. البته می خواست چند نفر از دوستان را از نجف برای ‏‎ ‎‏شرکت در اعتصاب به پاریس ببرد. امام وقتی متوجه شد به شدت با این مساله ‏‎ ‎‏برخورد کرد. من تا آن زمان شناختی نسبت به سید مهدی هاشمی نداشتم، بعد از ‏‎ ‎‏آن برخورد امام حساس شدم که چرا امام به این شکل موضع گرفت؟ و در صدد ‏‎ ‎‏فهم مطالب برآمدم، چون می دانستم موضع گیری امام بی جهت نیست. دو کاست از ‏‎ ‎‏نوارهای سخنرانی سید مهدی هاشمی که به نجف آورده بودند گوش کردم. پس از ‏‎ ‎‏شنیدن سخنرانی ها فهمیدم که امام چرا این موضع را گرفته اند. او به قدری در مسایل ‏‎ ‎‏اعتقادی مرموزانه صحبت می کرد که من وحشت کردم. امام در این مسایل بسیار ‏‎ ‎‏حساس بود.‏