فصل ششم : خاطرات آقای محمد تقی متقی
چگونگی پرداخت شهریه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

چگونگی پرداخت شهریه

‏هنگامی که امام در نجف شروع به پرداخت شهریه کردند، بعضی از آقایان ‏‎ ‎‏ناراحت شدند و حتی تبلیغ کردند که پول خمینی از آیت الله خوانساری است و از ‏‎ ‎‏خود چیزی ندارد و یا این که فلان آقا به مردم اجازه داده است که به ایشان ‏‎ ‎‏پول پرداخت نمایند. با تمام این احوال هر روز که می گذشت، امام بر شهریه ‏‎ ‎‏طلاب می افزودند. آقایان نجف در پرداخت شهریه مابین طلاب تبعیض ‏‎ ‎

‏قائل می شدند. ایرانی ها و عرب ها شهریه بیشتری نسبت به پاکستانی ها و افغانی ها دریافت می کردند. شهریه طلبه های پاکستانی و افغانی کفآیت بیش از 12ـ10 روز ‏‎ ‎‏از زندگی آن ها را نمی کرد. امام از این ماجرا خبر نداشتند، تا این که یکی از ‏‎ ‎‏طلبه های افغانی به وسیله نامه ای ماجرا را به ایشان شرح دادند. آن بزرگوار ‏‎ ‎‏بسیار ناراحت شدند و از آقای شیخ نصرالله خلخالی ـ که مسوول شهریه ایشان بود ـ ‏‎ ‎‏توضیح خواستند و فرمودند: طلبه، طلبه است، چه افغانی و چه ایرانی. شما حق ‏‎ ‎‏ندارید که تبعیض قائل شوید. همه باید به صورت تساوی شهریه بگیرند. این ‏‎ ‎‏روش استعمار است که می خواهد مابین فارس و تُرک و عرب و عجم، تفرقه ‏‎ ‎‏بیندازد. این ها همه شیعه علی بن ابی طالب هستند، با چه دلیل و منطقی مابین ‏‎ ‎‏آن ها تبعیض گذاشته می شود؟!‏

‏امام پس از این سخنان جواب نامه طلبه افغانی را نوشتند که: اشتباه شده است، ‏‎ ‎‏جبران می‏‏ ‏‏شود و معذرت می‏‏ ‏‏خواهم.‏

‏افغانی‏‏ ‏‏ها پاسخ امام را کپی کرده و هر کدام برگی از آن را در جیب داشتند، بعدها از ‏‎ ‎‏آن ها شنیدم که می‏‏ ‏‏گفتند: اگر سید خمینی نبود، ما از گرسنگی می‏‏ ‏‏مردیم.‏

‏چنین بود که در سایه لطف الهی هر روز که می‏‏ ‏‏گذشت، بر قدرت اقتصادی امام ‏‎ ‎‏افزوده می‏‏ ‏‏شد و ایشان هم شهریه طلاب را افزایش می‏‏ ‏‏دادند. آن بزرگوار به مناسبت ‏‎ ‎‏ماه‏‏ ‏‏های رجب و شعبان و رمضان مبالغی را به عنوان عیدی به طلاب پرداخت می‏‏ ‏‏کردند. ‏‎ ‎‏این شیوه آن ها را مستقل و بی‏‏ ‏‏نیاز بار می‏‏ ‏‏آورد و تشویقی برای جدی کار کردن آن ها‏‎ ‎‏بود.‏