کتاب طهارت
نجاسات
آنچه از نجاسات که در نماز عفو شده است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آنچه از نجاسات که در نماز عفو شده است

آنچه از نجاسات که در نماز عفو شده است

[سؤال 1012] 461

 ‏بسمه تعالی ‏

‏حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین استاد الفقهاء والمجتهدین رئیس‏‎ ‎‏الملّة والدین آیت الله‌ العظمی و مولانا الاعظم آقای حاج سید روح الله‌ الموسوی‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 449

‏الخمینی متع الله‌ المسلمین بطول بقاء وجوده الشریف.‏

‏1. اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد که اطراف آن را‏‎ ‎‏آلوده کند نماز با آن صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، معفوّ نیست.

‏2. اگر لباس های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی شود با آن ها عورت را پوشانید نجس‏‎ ‎‏باشد، چنانچه از مردار یا حیوان حرام گوشت درست نشده باشد نماز با آن صحیح است؟ و نیز اگر با‏‎ ‎‏انگشتری نجس نماز بخواند اشکال دارد یا ندارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد و نماز صحیح است.

‏3. کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده آیا لازم است آن ها را به جا‏‎ ‎‏آورد؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست.

‏4. اگر کسی به نمازگزاری، غلط سلام کند، به طوری که سلام حساب نشود، جواب او واجب است‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر سلام حساب نشود جواب ندارد.

[سؤال 1013] ----> 5452

‏2. آمپولی که به انسان تزریق می شود و الکل و مقدار خونی که بیرون می آید، آیا‏‎ ‎‏می توان با آن لباس نماز خواند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر خون مخلوط به چیزی نباشد و کمتر از درهم باشد، مانع ندارد.

[سؤال 1014] ----> 4971

‏2. اگر به اندازۀ یک اشرفی، بدن یا لباس آلوده به خون باشد، آیا نجس است یا‏‎ ‎‏خیر؟ (با توجه به این که حضرت آیت الله‌ آن را در مورد لباس نمازگزار پاک‏‎ ‎‏دانسته اند). در ضمن، یک اشرفی امروزه به چه اندازه است؟‏

بسمه تعالی، خون به هر مقدار باشد ولو به اندازۀ سر سوزن، نجس است و مقدار کمتر از قدر درهم مانع صحت نماز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 450

[سؤال 1015] ----> 2871

‏5. خونی که در نماز عفو شده به اندازۀ دو ریالی است یا یک ریالی؟‏

بسمه تعالی، به اندازۀ بند انگشت سبابه اشکال ندارد.

[سؤال 1016] ----> 461

‏2. اگر لباس های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی شود با آن ها‏‎ ‎‏عورت را پوشانید نجس باشد، چنانچه از مردار یا حیوان حرام گوشت درست نشده‏‎ ‎‏باشد نماز با آن صحیح است؟ و نیز اگر با انگشتری نجس نماز بخواند اشکال دارد یا‏‎ ‎‏ندارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد و نماز صحیح است.

[سؤال 1017] ----> 2033

‏8. کسی که وارد به مسأله بوده، ولی در عروة الوثقی مسألۀ جوراب متنجس را‏‎ ‎‏مطالعه کرده که در نماز اشکال ندارد و این شخص در صورتی که مؤنّث باشد، نمازها‏‎ ‎‏را گاهی با جوراب متنجس خوانده؛ اعاده دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نماز صحیح است، اعاده ندارد. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 451