طرز حکومت اسلامی
ولایت فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ولایت فقیه

ولایت فقیه

‏     ‏‏اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد،‏‎ ‎‏همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر‏‎ ‎‏همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند.‏

‏     این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 50

‏حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همۀ عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع)‏‎ ‎‏از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.‏‎ ‎‏همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و‏‎ ‎‏بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان‏‎ ‎‏داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص‏‎ ‎‏معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 51