ولایت فقیه به استناد اخبار
منصبهای علما همیشه محفوظ است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

منصبهای علما همیشه محفوظ است

منصبهای علما همیشه محفوظ است

‏نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه (ع) برای فقهای اسلام تعیین کرده اند، همیشه‏‎ ‎‏محفوظ است. امام (ع) که متوجه همۀ جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این‏‎ ‎‏موضوع اطلاع دارد که در حکومتهای دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ‏‎ ‎‏است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایی که نصب کرده‏‎ ‎‏سلب می شود، باید گوشزد می کرد که این منصب برای فقها تا وقتی است که من هستم؛ و‏‎ ‎‏بعد از من معزول می باشند. بنابراین، علمای اسلامی ـ طبق این روایت ـ از طرف امام(ع)‏‎ ‎‏به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد.‏‎ ‎‏احتمال اینکه امام بعدی این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد،‏‎ ‎‏نادرست است. زیرا امام(ع) که می فرماید برای گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها‏‎ ‎‏رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیۀ شریفه تمسک می فرماید که‏‎ ‎‏خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضی و حاکم برای مردم نصب‏‎ ‎‏می کند، اگر امام بعدی این منصب را بردارد و حاکم و قاضی دیگر هم قرار ندهد، تکلیف‏‎ ‎‏مسلمانان چه می شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع‏‎ ‎‏کنند، که رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روی دست بگذارند، و‏‎ ‎‏دیگر مرجع و پناهی نیست، هرج و مرج است؟ هرکس خواست مال دیگری  را بخورد، حق‏‎ ‎‏دیگران را از بین ببرد، و هرکاری می خواهد بکند؟‏


کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 95

‏     ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق(ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل‏‎ ‎‏فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفر، یا ائمه بعدی علیهم السلام، نقض نفرموده اند.‏‎ ‎‏یعنی نمی شود نقض کنند وبگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید؛ یا به سلاطین‏‎ ‎‏رجوع کنید؛ یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامی برای‏‎ ‎‏یک شهر قاضی قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر می تواند این قاضی را عزل کند و دیگری‏‎ ‎‏را به جای او نصب نماید، لیکن نمی شود مقام و منصبهای تعیین شده را به طور کلی به هم‏‎ ‎‏بزند. این مطلب از واضحات است.‏

‏     روایتی را که اکنون می آوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیل ما منحصر به یکی از‏‎ ‎‏این روایات بود، مدعای خود را نمی توانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت؛ و‏‎ ‎‏روایاتی را که قبلاً ذکر کردیم دلالتشان تمام بود.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 96