فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)

فصل اول

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قلب ایران در قلب اروپا

(امام در پاریس)

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 1

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 2