فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
امام صدر : امام را به کشورهای خود دعوت کنید !
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام صدر : امام را به کشورهای خود دعوت کنید !

‏با این‌ موضع‌ قاطع‌ امام، رژیم‌ عراق‌ منزل‌ ایشان‌ را (دوم مهرماه 1357) محاصره‌ و ‏‎ ‎‏هرگونه ارتباط ایشان با بیرون را قطع کرد. همان‌گونه که‌ در جای خود اشاره کردم، بعد ‏‎ ‎‏از محصور کردن منزل‌ امام، امام موسی‌صدر مصاحبه‌ مفصلی‌ با روزنامه لوموند انجام ‏‎ ‎‏دادند و خاطرنشان کردند که دولت عراق‌ در خدمت شاه‌ و کسانی‌ است‌ که‌ ضد مردم‌ ‏‎ ‎‏ایران حکومت می‌کنند. در همین مصاحبه ایشان‌ ضمن توصیف مردمی بودن و اسلامی ‏‎ ‎‏بودن قیام استقلال‌طلبانه و آزادیخواهانه ملت ایران، سران عرب و کشورهای اسلامی‌ را ‏‎ ‎‏مخاطب قرار داده و می‌گوید: اگر در مبارزات‌ خود علیه‌ رژیم‌ اشغالگر قدس صداقت ‏‎ ‎‏دارید و اسرائیل‌ را غده سرطانی‌ در قلب جهان اسلام می‌دانید، از ایشان‌ دعوت کنید. ‏‎ ‎‏بدون تردید حضور ایشان در کشورهای شما پایگاه م‏‏و‏‏‌ثر و مستحکمی‌ علیه‌ اسرائیل ‏‎ ‎‏خواهد شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 5