فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
تظاهرات اتحادیه علیه حصر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تظاهرات اتحادیه علیه حصر امام

‏در اعتراض به این اقدام رژیم عراق، ما از طرف اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 5

C:\Users\Asus\Pictures\1.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 6

‏در اروپا تظاهرات گسترده‌ای را در شهر بُن در مقابل سفارت عراق در آلمان غربی ‏‎ ‎‏تدارک دیدیم. از کلیه ایرانیان و نیز دانشجویان آزادیخواه دیگر کشورهای اسلامی نیز ‏‎ ‎‏دعوت به‌ عمل آمد. مطابق قانون اجتماعات در آلمان، چنانچه‌ سازمان ثبت‌شده‌ای ‏‎ ‎‏بخواهد تظاهراتی انجام بدهد، یک نفر باید مس‏‏و‏‏ولیت آن را از ابتدا تا انتهای مراسم‌ ‏‎ ‎‏برعهده‌ بگیرد و مس‏‏و‏‏ول‌ اجرای‌ تعهداتی‌ باشد که‌ آن‌ سازمان در قبال پلیس می‌کند. این ‏‎ ‎‏مس‏‏و‏‏ولیت بعد از سمیناری که‌ در آخن داشتیم به‌ من واگذار شده‌ بود. من‌ به‌ بُن رفتم‌ و ‏‎ ‎‏از رئیس‌ پلیس‌ ایالت و پلیس شهر درخواست‌ مجوز کردم. رئیس‌ پلیس‌ به‌ من‌ گفت‌ ‏‎ ‎‏شما در این تظاهرات‌تان‌ که‌ جنبه‌ مذهبی دارد، اجازه ندارید به‌ رهبران کشورهایی که ‏‎ ‎‏دولت آلمان با آنها رابطه دیپلماسی دارد از جمله‌ شاه و رئیس‌جمهور عراق‌ اهانت‌ ‏‎ ‎‏بکنید. گفتم توهین نمی‌کنیم، اگر مطالبی هست جنبه‌ سیاسی دارد و ما عقاید سیاسی‌مان را بیان می‌کنیم. بالاخره‌ موافقت‌ کردند. از سراسر اروپا اعضای اتحادیه و نیز ایرانیان آزادیخواه و اعضاء کنفدراسیون دانشجویان ‌ایرانی همه آمده بودند. راهپیمایی از مقابل دانشگاه‌ بُن بصورت صف‌های‌ پنج‌ نفری آغاز و پس از عبور از خیابانهای مهم و ‏‎ ‎‏مرکزی شهر تا محل سفارت عراق ادامه‌ داشت. در مسیر راهپیمایی بیانیه‌ و اطلاعیه‌ای‌ ‏‎ ‎‏به‌ مردم‌ دادیم که هم نسبت به اوضاع ایران آگاهشان کنیم‌ و هم نسبت‌ به‌ محدودیتهایی ‏‎ ‎‏که دولت عراق‌ برای‌ امام‌ ایجاد کرده، اعتراض کنیم و در همین‌ برنامه از آزادگان و ‏‎ ‎‏روشنفکران خواستیم‌ با ما همصدایی کنند. پس‌ از تجمع در مقابل سفارت عراق، نامه ‏‎ ‎‏اعتراضیه‌ای تنظیم کرده بودیم که تحویل سفارت آن‌جا بدهیم. م‏‏ا‏‏مور سفارت از دریافت ‏‎ ‎‏اعتراضیه خودداری کرد لذا نامه را دادیم‌ یکی از دوستان از بلندگوی دستی خواند.‏‎[1]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 7

  • . از مجله مکتب مبارز.