فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
امام : خلاف قوانین فرانسه عمل نکنید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام : خلاف قوانین فرانسه عمل نکنید

‏یک‌ دفعه‌ دیگر گوسفندی را در همان‌ محوطه‌ ذبح‌ کرده‌ و با آبگوشتی رقیق از مهمانان‌ ‏‎ ‎‏پذیرایی کردند. هنگامی که‌ از همین غذا برای امام بردند، امام‌ با اطلاع‌ از کیفیت‌ ذبح‌ از ‏‎ ‎‏خوردن‌ آن‌ امتناع‌ کردند. در مقام پاسخ‌ به‌ پرسش حاج‌ مهدی‌ گفتند: این کار شما ‏‎ ‎‏خلاف مقررات دولت فرانسه است‌ و من آن‌ را نمی‌خورم. خانم‌ دباغ‌ روزی‌ به‌ من ‏‎ ‎‏گفت همین مساله یک‌ بار دیگر و هنگامی‌ که‌ برادران‌ چند عدد مرغ را ذبح‌ کرده بودند ‏‎ ‎‏پیش‌ آمد که‌ امام‌ با حالتی‌ معترضانه‌ از خوردن آن غذا خودداری کردند. پس از آن‌ ‏‎ ‎‏دیگر تخم‌مرغ‌ و گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و نان باگت مصرف عمده‌ در نوفل‌ لوشاتو ‏‎ ‎‏بود‏‎.‎

‏در همان‌ نزدیکی محل‌ اقامت‌ امام، هتل کوچکی‌ بود که‌ به‌ مرور اسمش را گذاشتیم‌‏

‏هتل‌ طویله! صاحب‌ هتل‌ بعد از چهار پنج‌ روز دیده بود حریف ایرانیها نمی‌شود که‌ ‏‎ ‎‏بخواهند مقررات‌ هتل‌ را رعایت کنند، گذاشته‌ بود رفته‌ بود و گفته‌ بود این‌ هتل‌ در ‏‎ ‎‏اختیار شما، هر وقت رفتید با ما حساب‌ کنید! هر مسافری‌ که‌ از ایران‌ می‌آمد و جا‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 37

C:\Users\archive9\Pictures\4.JPG

‏نداشت، هر وقت شب‌ که‌ بود، توی‌ راه‌پله‌ها و آشپزخانه‌ و وان‌ حمام‌ و... پتو ‏‎ ‎‏می‌انداخت و می‌خوابید. هر وقت‌ هم‌ وارد هتل می‌شدید بوی کته‌ و پلو را متوجه ‏‎ ‎‏می‌شدید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 38