فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
برقراری ارتباط خبری بین پاریس و تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برقراری ارتباط خبری بین پاریس و تهران

‏تحولات‌ داخلی‌ ایران‌ به‌ طور مرتب‌ به‌ دفتر امام‌ اطلاع‌ داده‌ می‌شد. در ایران در ‏‎ ‎‏مخابرات‌ یک‌ نفر اعلام‌ آمادگی کرده‌ بود که‌ از ساعت فلان تا فلان‌ با هر نقطه‌ ایران‌ ‏‎ ‎‏ارتباط‌ تلفنی برقرار کند. از ساعت 6 تا 5‌ / ‌8 بعد از ظهر به‌ وقت‌ فرانسه‌ که‌ حدود 5‌ / ‌8 ‏‎ ‎‏تا 11 شب‌ به‌ وقت‌ ایران می‌شد، این ارتباط برقرار بود. در دفتر امام‌ در نوفل‌لوشاتو هم ‏‎ ‎‏دستگاههای‌ ضبط‌ بود. از ایران‌ که‌ تماس می‌گرفتند و مطلب‌ یا س‏‏و‏‏‌الی داشتند روی‌ نوار ‏‎ ‎‏ضبط‌ می‌شد و پاسخ‌ امام‌ یا از همان‌ طریق‌ تلفنی‌ و یا توسط‌ مسافرین‌ به‌ ایران‌ ارسال‌ ‏‎ ‎‏می‌شد. تقریباً هر روز بین‌ تهران و پاریس‌ رفت‌ و آمد بود، یا ایران‌‌ایر و ایرفرانس‌ پرواز ‏‎ ‎‏داشتند یا از طریق کشورهای‌ دیگر و به‌ این‌ ترتیب‌ اخبار و اطلاعات بین نوفل‌لوشاتو و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 38

‏نقاط‌ مختلف‌ ایران‌ رد و بدل‌ می‌شد. در دفتر امام‌ چند نفری‌ مس‏‏و‏‏ول دریافت‌ پیامها و ‏‎ ‎‏مکالمات‌ و انتقال‌ مطالب‌ به‌ امام‌ بودند. چنانچه‌ لازم بود و یا امام‌ سخنرانی می‌کردند ‏‎ ‎‏نوار آن‌ بلافاصله‌ آماده‌ می‌شد و از همان‌ طریق‌ کانال‌ تلفنی‌ به‌ ایران فرستاده‌ می‌شد. در ‏‎ ‎‏شهر پاریس هم یک‌ دفتر کوچک‌ تدارک‌ دیده‌ شد که‌ عده‌ای‌ از جمله‌ آقای‌ فردوسی ‏‎ ‎‏پور آن‌ را اداره‌ می‌کردند و آنها هم یک سری ارتباطهایی‌ با ایران‌ داشتند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 39