فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
اوضاع داخلی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اوضاع داخلی ایران

‏روز 19 مهرماه‌ به‌ دعوت‌ دانشجویان‌ دانشگاههای‌ کشور، دانش‌آموزان و محصلین‌ نیز به‌ ‏‎ ‎‏آنها پیوستند و ضمن‌ اعلام‌ ادامه‌ تعطیلی، به‌ سنگرهای ارتشیان‌ در دانشگاه‌ حمله‌ برده‌ و ‏‎ ‎‏آنها را منهدم‌ کردند. در همان‌ روز در سراسر کشور تظاهرات و راهپیماییها شدت ‏‎ ‎‏گرفت.‏

‏وقتی خبر یورش دانشجویان در تهران به سنگرهای ارتشیان و تلاش برای پایین آوردن ‏‎ ‎‏مجسمه‌ شاه، و مجروح و مضروب شدن متجاوز از 500 نفر در نقاط مختلف‌ پایتخت و ‏‎ ‎‏نیز خبر کشته شدن‌ بیش از 80 نفر در مسجد سلیمان، به سراسر کشور رسید. شهر ‏‎ ‎‏کرمان‌ که‌ خود را برای عزاداری شهدای‌ میدان‌ ژاله‌ تهران آماده‌ می‌کرد، با یورش ‏‎ ‎‏سهمگین مزدوران‌ ساواک‌ در لباس‌ عشایر روبرو شد. مردم‌ شهر در مسجد جامع کرمان‌ ‏‎ ‎‏اجتماع‌ کرده‌ بودند. زمانی‌ که‌ سخنران‌ آغاز سخن کرد، ناگهان از در و دیوار و بام‌ با ‏‎ ‎‏سنگ و چوب‌ و چماق‌ و بعضاً با اسلحه گرم به درون مسجد ریخته‌ و به‌ ضرب و شتم‌ ‏‎ ‎‏مردم‌ از کودک، پیر و جوان، مرد و زن پرداختند. آنگاه‌ با پرتاب‌ گاز اشک‌آور به‌ داخل‌ ‏‎ ‎‏شبستانها، مردم‌ را ناچار به‌ خروج‌ از مسجد کردند. این‌ در حالی‌ بود که‌ در بیرون‌ ‏‎ ‎‏مسجد م‏‏ا‏‏موران‌ به‌ غارت‌ و آتش زدن‌ مغازه‌ها و خرد کردن‌ اتومبیلها مشغول بودند. با ‏‎ ‎‏فرار مردم‌ از مسجد م‏‏ا‏‏موران‌ مستقر در بیرون‌ مسجد با کشیدن چادر از سر زنان‌ و ‏‎ ‎‏ضرب‌ و جرح‌ پیران‌ و کودکان‌ جنایتی‌ وحشیانه‌ را مرتکب‌ شدند. شماری‌ از زنان‌ با ‏‎ ‎‏استفاده‌ از عبای‌ روحانیون‌ خود را از مهلکه‌ دور می‌کردند. مزدوران، مردم‌ در حال‌ فرار ‏‎ ‎‏را تا بازار و خیابان منتهی‌ به‌ آن‌ با چماق‌ و باتوم‌ و بعضاً تیراندازی‌ تعقیب‌ کردند. دهها ‏‎ ‎‏نفر در این ماجرا کشته‌ و مجروح‌ شدند. با انتشار خبر هجوم‌ م‏‏ا‏‏موران‌ به کرمان و کشتار ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 45

‏و ضرب‌ و جرح‌ آنان‌ در مسجد جامع، موجی‌ از خشم و نفرت سراسر کشور را فرا ‏‎ ‎‏گرفت. شعارهای‌ آزادی‌ استقلال، عدالت‌ اجتماعی، و در پاره‌ای‌ شهرها «حکومت‌ ‏‎ ‎‏اسلامی» سراسری‌ شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 46