فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
اخلال در برق رسانی سراسری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اخلال در برق رسانی سراسری

‏بعد از این ماجرا و جریانات‌ مشابه‌ در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، کارکنان مبارز ‏‎ ‎‏و مسلمان‌ شرکت‌ توانیر، اقدام‌ به‌ اعتصاب‌ و خرابکاری در شبکه برق رسانی کشور ‏‎ ‎‏کردند و درست لحظات پخش اخبار تلویزیون، برق سراسری را قطع‌ کردند. از این ‏‎ ‎‏روز اجرای مرحله‌ای قطع برق سراسری، کار هر روز کارکنان‌ شرکت‌ برق‌ گردید و ‏‎ ‎‏ت‏‏ا‏‏ثیر به‌ سزایی‌ در فلج‌ کردن‌ سیستم‌ تبلیغاتی‌ رژیم‌ داشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 46