فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
پیام امام به کارکنان انقلا بی پست و نامه رسانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیام امام به کارکنان انقلا بی پست و نامه رسانان

‏در اداره‌ پست‌ که‌ کارکنان‌ آن اعتصاب‌ کرده‌ بودند، ملاحظه‌ شد که رساندن پیام امام به ‏‎ ‎‏پاره‌ای‌ نقاط‌ کشور با اخلال‌ مواجه‌ شده است. نماینده کمیته‌ اعتصابیون‌ با پاریس تماس ‏‎ ‎‏گرفت و با سید احمد آقا صحبت کرد، قرار شد مطلب‌ به‌ اطلاع امام‌ برسد. امام‌ ضمن‌ ‏‎ ‎‏تقدیر از آنان‌ گفتند: آن‌ دسته‌ از کارکنانی که‌ در تلفنخانه‌ و نامه‌رسانی، مس‏‏و‏‏ول رساندن ‏‎ ‎‏پیامها و نامه‌های‌ روزمره‌ مردم ـ و نه‌ دولتی‌ها ـ هستند، به‌ گونه‌ای که شناخته نشوند و ‏‎ ‎‏مرتب‌ عوض‌ شوند، به‌ سر کار بروند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 46