فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
ژنرال اویسی : روزنامه ها اجازه درج اخبار مربوط به امام را ندادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ژنرال اویسی : روزنامه ها اجازه درج اخبار مربوط به امام را ندادند

‏روز یازدهم‌ اکتبر 78، برابر با 20 مهرماه‌ 57 بود که ژنرال‌ اویسی‌ فرماندار نظامی تهران ‏‎ ‎‏روزنامه‌ها را از انتشار گزارش تظاهرات‌ مردم‌ و اخبار مربوط به‌ امام منع‌ کرد. به‌ دنبال‌ ‏‎ ‎‏این‌ تحریم، کارکنان و خبرنگاران و نویسندگان روزنامه‌ها دست به اعتصاب زده‌ و ‏‎ ‎‏خواهان‌ لغو احکام سانسور شدند.‏

‏در پاریس امام‌ هنوز مصاحبه‌های‌ خود را شروع‌ نکرده‌ بودند. دولت فرانسه از ایشان ‏‎ ‎‏خواسته‌ بود که‌ در آن‌ کشور اقدامات‌ سیاسی علیه‌ شاه انجام‌ ندهند. امام‌ در پاسخ‌ ‏‎ ‎‏گفتند، من به‌ وظایف شرعی خود عمل می‌کنم و صدای‌ مردم‌ ایران‌ را به‌ جهانیان‌ ‏‎ ‎‏می‌رسانم، ولی‌ در خاک فرانسه اقدامی علیه‌ امنیت‌ این‌ کشور انجام‌ نمی‌دهم. اگر مانع‌ ‏‎ ‎‏من شوید که فریاد مظلومیت ملت‌ ایران‌ را به‌ گوش جهانیان‌ برسانم، از این‌ جا می‌روم ‏‎ ‎‏و به همه دنیا اعلام می‌کنم که‌ تمام‌ ستمگران‌ دنیا دست در دست هم دارند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 55