فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
شاه باید بی رحمانه ائتلا ف مخالفین را در هم شکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شاه باید بی رحمانه ائتلا ف مخالفین را در هم شکند

‏جان استمپل در کتاب‌ خود «درون‌ انقلاب‌ ایران» می‌نویسد: «کاری‌ را که‌ شاه طی‌ ‏‎ ‎‏ماههای‌ گذشته‌ باید انجام‌ می‌داد، این بود که‏‎[1]‎‏ بی‌رحمانه ائتلاف مخالفین‌ را درهم ‏‎ ‎‏شکند... و کسانی‌ را که‌ با این‌ امر مخالفت می‌کردند با قدرت‌ بازداشت‌ کند.» مطلب ‏‎ ‎‏دیگری‌ که‌ در این‌ چهارچوب قابل ذکر است‌ و چه‌ بسا در اتخاذ این تصمیم بی‌تاثیر ‏‎ ‎‏نبوده است، شایعاتی بود که‌ ایادی حزب‌ توده‌ در خارج‌ از کشور ابتدا از طریق ‏‎ ‎‏کنفدراسیون و سپس در بیانیه‌های‌ پاره‌ای‌ از جریانات‌ داخل‌ کشور رواج‌ دادند. در این‌ ‏‎ ‎‏اظهارات‌ آمده‌ بود که‌ کا.گ.ب‌ از طریق‌ سازمان آزادی‌ بخش‌ فلسطین‏‎[2]‎‏ مقادیری‌ اسلحه‌ ‏‎ ‎‏و تجهیزات‌ لازم‌ برای جنگهای‌ «چریک‌ شهری» در اختیار نیروهای‌ اپوزیسیون‌ در ‏‎ ‎‏کشور قرار داده است.‏

‏جان‌ استمپل‌ در کتاب‌ خود حتی‌ به‌ گزارش‌ پاره‌ای‌ از جراید غربی در این‌ مورد نیز ‏‎ ‎‏اشاره‌ دارد.‏‎[3]‎

‏در شرایطی که‌ شاه‌ با روی‌ کار آوردن ازهاری خود را برای یک درگیری سنگین‌ و ‏‎ ‎‏خونین‌ با مخالفان‌ آماده‌ می‌کرد، روزنامه‌های‌ دست راستی اروپا پیوسته‌ از پیشرفت ‏‎ ‎‏رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی دم می‌زدند: «...شاه‌ می‌داند که‌ دول‌ غربی‌ ‏‎ ‎‏به‌ تخلفات‌ گسترده علیه‌ حقوق بشر با نفرت‌ خواهند گریست.»‏‎[4]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 63

  • . ص 192.
  • . PLO.
  • . ص 196.
  • . جان استمپل؛ درون انقلاب ایران، ص 192.