فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
دیدار مهندس بازرگان با سفیر آلمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار مهندس بازرگان با سفیر آلمان

‏مهندس‌ بازرگان‌ از چند نوبت‌ دیدار گرهارد ریتسل‏‎[1]‎‏سفیر آلمان‌ غربی‌ در تهران‌ با ‏‎ ‎‏ایشان‌ برای‌ من‌ صحبت‌ کردند. ایشان‌ می‌گفت دکتر ریتسل‌ مرد هوشیار و ‏‎ ‎‏فرصت‌شناسی‌ است، در همان‌ اوایل‌ مهرماه وی‌ به‌ آقای‌ بازرگان‌ گفته‌ بود اگر ‏‎ ‎‏امریکاییان‌ عاقل‌ باشند باید با مذاکرات‌ مختلف‌ با شما و نمایندگان‌ آیت‌‌الله خمینی‌ به‌ ‏‎ ‎‏توافق‌ برسند. و اضافه‌ کرده بود «شاه‌ دیگر در ایران‌ شانسی‌ برای‌ بقا ندارد.» در جای‌ ‏‎ ‎‏دیگر نیز گفته‌ام که‌ وزارت خارجه‌ آلمان قبل‌ از برگزاری‌ کنفرانس‌ گوادلوپ‌ از من ‏‎ ‎‏تحلیلی‌ از شرایط‌ اوضاع‌ ایران ـ از دیدگاه‌ امام‌ و سیاستمداران‌ مربوط‌ با ایشان ـ ‏‎ ‎‏خواسته‌ بود که‌ در اختیار آنان‌ قرار دادم.‏

‏همچنین در جراید اروپا آمده‌ بود که‌ چارلز دانکن‌ معاون‌ وزیر جنگ امریکا در ‏‎ ‎‏سفری‌ در آبان‌ 57 به‌ تهران‌ با شاه‌ و مقامات‌ امنیتی‌ دیدار و گفتگو کرده‌ و درباره‌ خرید ‏‎ ‎‏تسلیحات‌ نظامی‌ با شاه‌ به‌ توافق‌ رسیده‌ بود. روزنامه دی‌ولت‏‎[2]‎‏ آلمان‌ در این‌ مورد ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 76

‏نوشت‌ که‌ در این‌ دیدار از حکومت نظامی در ایران حمایت‌ شده‌ است. برخلاف‌ نظر ‏‎ ‎‏دکتر ریتسل که انقلاب ایران را حرکتی مردمی و تحت‌ هدایت‌ امام و یاران ایشان ‏‎ ‎‏می‌دانست، مقاماتامریکایی و انگلیسی نگران دخالت کمونیستها و حاکمیت آنان در ‏‎ ‎‏ایران بودند و لذا خشن‌ترین راه‌ حلها را برای حفظ‌ وضع‌ موجود برمی‌گزیدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 77

  • . Gerhard Ritzel.
  • . Die Welt.