فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
روی سخن امام با ملّیون بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

روی سخن امام با ملّیون بود

‏وقتی‌ امام‌ عنوان‌ کردند که‌ اگر «از سیاسیون‌ کسی‌ با بودن‌ شاه‌ خائن‌ در صدد به‌ دست‌ ‏‎ ‎‏گرفتن حکومت باشد مطرود و خائن‌ است‌ و بر ملت است‌ که‌ او را طرد کنند، ‏‎ ‎‏فرصت‌طلبان‌ به‌ جای‌ خود بنشینند که‌ پایگاهی ندارند» نظر ایشان به خبرهایی معطوف‌ ‏‎ ‎‏بود که‌ از ایران‌ می‌رسید و گفته می‌شد دکتر صدیقی‌ برای‌ مطالعه‌ پیشنهاد شاه‌ در مورد ‏‎ ‎‏تشکیل‌ حکومت ملی دو هفته‌ مهلت‌ خواسته‌ است‌ و روزنامه‌های‌ اروپا از نزدیکی‌ جبهه ‏‎ ‎‏ملی با شاه‌ سخن‌ می‌گفتند. امام‌ همچنین‌ توصیه‌ کردند که‌ کمیته‌ اعتصابات‏‎ ‎‏در کشور ‏‎ ‎‏تشکیل‌ شود و سراسر کشور را با شعارهای‌ واحد اداره‌ کند.‏

‏برگزاری‌ مجالس‌ سوگواری‌ در سرتاسر ماه‌ محرم‌ خصوصاً دهه‌ اول‌ با مقررات‌ منع‌ ‏‎ ‎‏رفت‌ و آمد و حکومت‌ نظامی هرگز سازگار نبود. از شب اول‌ محرم‌ شعارهای الله ‌اکبر ‏‎ ‎‏در ساعات‌ شب‌ که‌ حکومت‌ نظامی اعلام می‌شد فضای‌ ایران‌ را در برگرفته‌ بود. در ‏‎ ‎‏مجالس‌ سوگواری‌ و دسته‌های عزادار شعارهای مصوب کمیته‌ تظاهرات‌ اعلام می‌شد. ‏‎ ‎‏اشعاری‌ که‌ در مراسم مختلف‌ توسط‌ مرثیه‌‌خوانان‌ و مردم‌ خوانده‌ می‌شد، همگی‌ ‏‎ ‎‏محتوای سیاسی داشت‌ و بر ضد حکومت‌ پهلوی‌ بود. این‌ وضع‌ روحیه‌ سردمداران ‏‎ ‎‏رژیم‌ را سخت‌ آشفته‌ کرده‌ بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 84