فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
آمادگی شرایط برای تصرف کلیدهای چهارگانه توسط امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آمادگی شرایط برای تصرف کلیدهای چهارگانه توسط امام

‏شام‌ روز سوم آذر‌ماه، نواری‌ از دکتر بهشتی‌ برای‌ امام‌ فرستاده‌ شد که‌ تحلیلی از اوضاع‌ ‏‎ ‎‏و شرایط‌ داخل‌ کشور در برداشت‌ از جمله، وضع‌ رژیم، شرایط حاکم‌ بر نیروهای‌ ‏‎ ‎‏مسلح، حضور یکپارچه‌ دانشگاهیان‌ و تداوم‌ اعتصابات آنان، تعطیلی مستمر بازار، ‏‎ ‎‏بازتاب‌ تظاهرات‌ مردم‌ در روحیه‌ شاه‌ و یاران نزدیک او که دیگر امیدی به بقا برای آنان ‏‎ ‎‏باقی نگذارده‌ بود و امام‌ طبق معمول از دوستان حاضر در جلسه شبانه خواستند اگر ‏‎ ‎‏نظراتی‌ دارند ابراز دارند. در جای دیگر گفته‌ام که‌ برای‌ مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ حاکمیت ‏‎ ‎‏امام‌ و طرح زمامداری‌ ایشان‌ منطبق‌ بر عرف‌ جهانی‌ در مقیاس‌ دولتها، انجام اقداماتی در ‏‎ ‎‏ایران‌ به‌ دستور امام‌ ضروری‌ شده‌ بود. این‌ مطلب‌ قبلاً در جلسه‌ای‌ با امام‌ مطرح‌ شده‌ ‏‎ ‎‏بود، و همگان‌ منتظر فرصتی‌ برای‌ شروع‌ این‌ کار بودند. بعد از تظاهرات‌ تاسوعا و ‏‎ ‎‏عاشورا به‌ نظر می‌رسید شرایط‌ و اوضاع‌ برای مشروعیت‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ زمام‌ امور از ‏‎ ‎‏طرف‌ امام‌ در افکار جهانیان‌ آماده شده‌ باشد. لذا بعد از استماع‌ پیام‌ و گزارش‌ دکتر ‏‎ ‎‏بهشتی‌ برنامه‌های‌ اجرائی طرح‌ مذکور مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و قرار شد برای‌ تصرف‌ ‏‎ ‎‏چهار محور اساسی گمرکات، بانکها، صنعت‌ نفت‌ و روزنامه‌ها اقدامات اولیه صورت ‏‎ ‎‏گیرد که‌ شرح‌ آن‌ را در همین فصل و نیز در جلد دوم آورده‌ام.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 86