فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
تغییر نظر سران کاخ سفید : شاه بهتر است ایران را موقتاً ترک کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تغییر نظر سران کاخ سفید : شاه بهتر است ایران را موقتاً ترک کند

‏روزنامه اینترناسیونال‌ جورنال‌ در شماره 9 ژانویه‌ 1979 (18 دی ماه 1357)، با شگفتی‌ ‏‎ ‎‏تغییر نظر سران‌ کاخ‌ سفید را در مورد اوضاع‌ ایران اعلام می‌کند. به‌ گفته‌ این‌ روزنامه‌ ‏‎ ‎‏کارتر که‌ چند هفته‌ پیش‌ با پیشنهاد خروج شاه‌ از ایران‌ مخالف‌ بود و نظریات‌ سران‌ ‏‎ ‎‏ارتش‌ ایران‌ را در مورد بقای شاه‌ در مملکت‌ تایید می‌کرد، حال‌ پذیرفته‌ است‌ که‌ ‏‎ ‎‏چنانچه شاه موقتاً کشور را ترک‌ کند، هم‌ بهترین‌ راه‌ برای‌ خاموش کردن‌ آتش‌ فتنه بوده ‏‎ ‎‏و هم‌ بهترین‌ راه‌ برای‌ حفظ‌ ثبات‌ ایران‌ خواهد بود.‏

‏بعد از اعلام این مطلب اهرمهای‌ سیاسی‌ مجدداً به‌ کار افتادند.‏

‏جان استمپل، در کتاب خود می‌نویسد: «در طرح‌ آمده‌ بود که‌ شاه قدرت‌ را به‌ یک‌ ‏‎ ‎‏شورای‌ سلطنت‌ مرکب‌ از وفاداران‌ به‌ شاه، رهبران مخالف‌ و دو یا سه‌ نفر شخصیت‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 96

‏ممتاز، که‌ مورد ت‏‏ا‏‏یید طرفین باشد واگذار کرده‌ و کشور را ترک‌ نماید... حتی‌ رهبری‌ ‏‎ ‎‏مذهبیون‌ میانه‌رو به پیشوایی شریعتمداری‌ آماده‌ بود تا برای‌ کسب‌ موافقت‌ خمینی‌ برای ‏‎ ‎‏روی‌ کار آمدن‌ یک‌ دولت‌ ائتلافی‌ به‌ خمینی‌ فشار آورد.»‏‎[1]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 97

  • . درون انقلاب ایران، ص 217.