فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
علت مخالفت امریکا با دادن اختیارات ارتش به بختیارو ارتشبد جم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

علت مخالفت امریکا با دادن اختیارات ارتش به بختیارو ارتشبد جم

‏علت‌ این‌ که‌ امریکاییان‌ به‌ دادن‌ اختیارات‌ ارتش‌ به‌ بختیار و یا ارتشبد جم‌ روی خوش‌ ‏‎ ‎‏نشان‌ ندادند، حفظ‌ اختیارات‌ برای‌ شرایطی‌ بود که بتوان ترتیب یک‌ کودتای نظامی را ‏‎ ‎‏فراهم‌ کرد. اگر این‌ دو نفر صاحب‌منصبان‌ ارتش‌ را انتخاب‌ می‌کردند و بر تصمیمات‌ ‏‎ ‎‏ارتش‌ حق‌ وتو داشته و بر کلیه‌ امور ارتش‌ نظارت‌ می‌کردند، امکان‌ تحقق‌ کودتا گرچه‌ ‏‎ ‎‏مطلقاً از بین‌ نمی‌رفت، ولی‌ به‌ شدت‌ ضعیف‌ می‌شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 104