فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
امام ، مردم و بختیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام ، مردم و بختیار

‏با اعلام‌ نخست‌وزیری‌ بختیار، در هفدهم دی ماه‌ 57 امام‌ در اجتماع ایرانیان و ‏‎ ‎‏خبرنگاران خارجی و نیز تنی‌ چند از روزنامه‌نگاران‌ ایرانی‌ که به‌ تازگی از تهران‌ آمده‌ ‏‎ ‎‏بودند راه‌ مردم‌ را در مقابله‌ با دولت‌ جدید و سیاست امریکا تبیین کردند. فرازهایی‌ از ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 105

‏سخنرانی امام‌ بدین‌ شرح است:‌‏‎[1]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 106

  • . سؤال: آیا اگر چنانچه دولتی به ریاست بختیار روی کار بیاید، شما این دولت را حمایت می کنید، اگر شاه  بپذیرد که برای موقت هم که شده از ایران خارج بشود؟جواب: هیچ دولتی را با بودن رژیم سلطنتی قبول نخواهم کرد. هدف، تشکیل جمهوری اسلامی ایران است و  برای من از روز روشن تر است که با وضع فعلی، در آینده ای نزدیک به آن خواهیم رسید.ـ ناظرین خارجی نرمشی در سیاست حضرتعالی در طی هفتة گذشته مشاهده کردند. آیا به نظر حضرتعالی به هم  خوردن اوضاع اقتصادی ایران، کافی برای سقوط رژیم شاه هست؟ یا اینکه تصور می فرمایید که روشهای  قهرآمیز دیگری باید تعقیب بشود؟ـ به نظر می رسد که همین نحو مبارزات برای سرنگون کردن شاه از تختش کافی خواهد بود.ـ بعضی از متخصصین امریکایی در ایران احساس می کنند که گزارشهایی که به مقامهای امریکایی در مورد ایران  داده شده اشتباه بوده و این اشتباهات در اثر عدم تماس آنها با مخالفین شاه بوده است. آیا این مساله به این  علت بوده است که امریکا توجه خاص بیش از اندازه نسبت به موقعیت سیاسی و استراتژیکی ایران داشته  است، یا اینکه افتراقات عمیق فرهنگی بین دو کشور علت این جریان بوده است؟ـ در هر صورت، مورد تعجب من است که دولت امریکا ادعا می کند که اشتباه واقع شده است یا تماس نداشته  است! یک دولت مقتدری مثل دولت امریکا لابد با همه ـ به تمام ابعاد ـ تماس داشته است و افراد امریکایی در  ایران همة جهات را ملاحظه کرده اند. شاید این اشتباه کارتر هم مثل ادعا اشتباه شاه باشد.ـ روزنامه های خارجی در این جا گزارش داده اند که ایرانی ها تنفری نسبت به امریکایی ها و انگلیسی ها دارند؛ این  نقل قول درست است یا غلط؟ چه دلیلی برای تنفر وجود دارد؟ـ دقیقاً صحیح است! دولتهای امریکا و انگلیس آنقدر به ملت ما فشار آورده اند و اشخاص جنایتکار را تایید  کرده اند که کم کم موجب تنفر ملت ما شده است. البته شوروی هم دست کمی از آنها ندارد. من بارها توصیه  کرده ام که دست از پشتیبانی دولت و شاه ایران بردارید و کاری نکنید که ملت ایران نسبت به ملتهای انگلیس و  امریکا که در مقابل این روشها دولتهای متبوعشان سکوت کرده اند، بدبین شوند و ما فعلاً امریکا و انگلیس و  شوروی را دشمن شماره یک مردم خود می دانیم؛ البته امریکا از همه بدتر است.