فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
دیدار و گفتگوی امام با آقایان مطهری و بهشتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار و گفتگوی امام با آقایان مطهری و بهشتی

‏گفتگوی‌ مرحوم‌ مطهری‌ با امام‌ مقدمه‌ تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ و دعوت از افراد مورد ‏‎ ‎‏اطمینان‌ شد. دکتر بهشتی زمانی که‌ به‌ دیدار امام‌ آمد، من آنجا نبودم. ایشان دو ـ سه ‏‎ ‎‏روز بیشتر در نوفل‌لوشاتو نماند. روزی که ایشان تصمیم می‌گیرد به‌ ایران‌ بیاید، در ‏‎ ‎‏فرودگاه‌ آتن‌ یونان‌ مطلع‌ می‌شود که‌ دولت نظامی ازهاری‌ روی‌ کار آمده‌ است‌ (14 ‏‎ ‎‏آبان.) لذا ایشان به هامبورگ رفته دو ـ سه‌ روزی آنجا ماند و سپس‌ به‌ ایران‌ بازگشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 113