فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
دیدار فریدمن با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار فریدمن با امام

‏یک‌ ملاقاتی که‌ من‌ از ابتدا با دیده‌ شک‌ نگاه‌ می‌کردم‌ دیدار یک‌ تاجر امریکایی‌ بنام‌ ‏‎ ‎‏فریدمَن‌ بود. یادم‌ نیست‌ تنظیم‌کننده‌ این‌ ملاقات چه کسی‌ بود. من‌ در این‌ دیدار حضور ‏‎ ‎‏داشتم. از سو‌الاتی‌ که‌ این‌ شخصی می‌کرد معلوم‌ بود اطلاعات‌ به‌ ظاهر بیشتری‌ دارد ‏‎ ‎‏زیرا سو‌الات جهت داری می‌کرد. شاید هم‌ سوءظن‌ من‌ بی‌جا بود. این‌ دیدار هنگامی ‏‎ ‎‏بود که به‌ ما هشدار داده‌ بودند نسبت‌ به‌ جان‌ امام‌ مراقبت‌ بیشتری‌ بکنیم.‏

‏گفتگویی هم‌ امام‌ با سه‌ چهار نفر امریکایی‌ در مورد اختلاف‌ تشیع‌ و تسنن‌ داشتند. ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 126

‏چون‌ دو ـ سه‌ بار عنوان‌ شده‌ بود که‌ اکثریت‌ پیروان‌ اسلام را اهل‌ تسنن‌ تشکیل‌ ‏‎ ‎‏می‌دهند و اقلیت‌ شیعه‌ را به‌ عنوان‌ اپوزیسیون سیاسی‌ مطرح‌ می‌کردند که‌ پس‌ از رحلت‌ ‏‎ ‎‏پیامبر(ص) به‌ دنبال‌ خلافت و جانشینی‌ بوده، امام‌ عنوان‌ کردند که‌ مساله‌ تشیع‌ و تسنن‌ ‏‎ ‎‏غیر از مقوله خلافت‌ (که‌ البته‌ ما امامت‌ می‌گوییم) به‌ چند نگرش‌ پایه‌ای‌ بستگی دارد از ‏‎ ‎‏جمله بحث مربوط‌ به‌ تداوم‌ اجتهاد و اینکه اسلام‌ پاسخگوی مشکلات‌ در هر زمان‌ و ‏‎ ‎‏برای هر نسل‌ هست. این‌ تنها با اجتهاد عام‌ و فراگیر که‌ یکی‌ از برجسته‌ترین موارد ‏‎ ‎‏اختلافی‌ ماست‌ برطرف‌ می‌شود‏‏.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 127