فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
چمران محافظین امنیتی را تعلیم داده بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

چمران محافظین امنیتی را تعلیم داده بود

‏همان‌ موقعی‌ که‌ قرار بود برای‌ حفاظت‌ از امام‌ اقداماتی صورت‌ بگیرد، دکتر چمران‌ ‏‎ ‎‏چند نفر از افراد لبنانی تعلیم‌ دیده‌ سازمان‌ اَمَل‌ را با یک معرفی‌نامه فرستاد به‌ پاریس نزد ‏‎ ‎‏دکتر یزدی، و نامه‌ای هم در مورد شرایط‌ لبنان‌ در غیاب‌ امام صدر برای من نوشته‌ بود‏‎[1]‎‎ ‎‏که‌ مطالب آن‌ را به اطلاع امام‌ رساندم، البته می‌دانستم که امام‌ با انجام‌ کارهای امنیتی و کنترل‌ مراجعین موافقت خواهند کرد. به‌ هر حال‌ این‌ افراد آمدند با امام ملاقاتی نیز ‏‎ ‎‏کردند. در این دیدار هم من حضور داشتم. وقتی‌ این افراد به چهره‌ امام‌ نگاه‌ می‌کردند ‏‎ ‎‏واقعاً اخلاص‌ و شیفتگی‌ در نگاهشان‌ نمایان بود.‏

‏دیدار دیگری‌ هم‌ چند تن‌ از جوانان‌ لبنان‌ مرتبط‌ با تشکیلات‌ آقای صدر با ایشان‌ ‏‎ ‎‏داشتند. در ضمن‌ دیدار مصاحبه‌ای‌ با امام‌ می‌خواستند برای‌ روزنامه‌شان. من‌ ترتیب‌ ‏‎ ‎‏ملاقات‌ و مصاحبه‌ آنها را با امام‌ دادم‌ و امام‌ هم‌ به‌ سو‌الات‌ آنها پاسخ‌ دادند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 128

  • . چمران نوشته بود، اگر ضرورتی ندارد موضوع مسائل حفاظت امنیتی را با امام در میان نگذارید اما اگر تصمیم  گرفتید کاری انجام دهید، این ها افراد قابل اطمینانی هستند و دوره های آموزشی و امنیتی را دیده اند.