فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
دیدار ریچارد کاتم با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار ریچارد کاتم با امام

‏ریچارد کاتم‌ سیاستمدار برجسته‌ و کهن‌ سال‌ امریکایی‌ در دوران‌ کودتای ‏‎CIA‎‏ علیه‌ ‏‎ ‎‏دکتر مصدق‌ در سال‌ 1332 کارمند سفارت‌ امریکا در ایران‌ بود. در دولت کارتر هرچند ‏‎ ‎‏از مشاوران‌ سیاست‌ خارجی امریکا بود ولی مقام رسمی نداشت. با قرار قبلی‌ از طریق‌ ‏‎ ‎‏دکتر یزدی‌ به‌ دیدن‌ امام‌ آمد. امام در این دیدار ضمن‌ برشمردن جنایات شاه و ‏‎ ‎‏حمایتهای بی‌دریغ امریکا از ایران صریحاً اعلام کردند که‌ ملت‌ ما دولت‌ امریکا را ‏‎ ‎‏مستقیماً عامل اصلی جنایات ضد بشری شاه‌ می‌داند. تخریب‌ فرهنگ‌ و اقتصاد ایران در ‏‎ ‎‏اثر وابستگی شاه به امریکا و حمایت آنان‌ از او می‌باشد. مردم ما از جور استبداد و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 128

‏وابستگی حکام‌ وابسته به خارج به‌ فغان آمده‏‎ ‎‏اند و اینک یکپارچه الغای‌ سلطنت‌ و ‏‎ ‎‏تاسیس‌ حکومت‌ مردمی‌ مبتنی‌ بر تعالیم‌ اسلام‌ و آزادی در تدبیر امور را خواهانند و به‌ ‏‎ ‎‏کمتر از این‌ راضی‌ نیستند. اگر امریکا خیال می‌کند می‌تواند این‌ قیام‌ یکپارچه‌ را ‏‎ ‎‏بخواباند و با زور ارتش‌ و سرکوب خونین‌ بساط‌ گذشته‌ را حفظ‌ کند، سخت‌ در اشتباه‌ ‏‎ ‎‏است. کاتم‌ می‌پرسد: نوع‌ حکومتی که‌ حضرت آیت‌الله خواهان‌ آن‌ هستند. چه‌ نوع‌ ‏‎ ‎‏حکومتی است؟ و امام‌ در پاسخ‌ قریب‌ به‌ این‌ مضامین می‌گویند: حکومت‌ مورد نظر ‏‎ ‎‏مردم‌ ما، نظام جمهوری‌ مبتنی‌ بر آرای مردم‌ است تمام‌ ارگانهای حکومت‌ مستقیماً ‏‎ ‎‏تحت اراداه مردم برخاسته از آرای آنان خواهد بود. نظیر همین جمهوری‌هایی که‌ الآن ‏‎ ‎‏در اروپا رایج‌ است. با این‌ تفاوت که چون‌ اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ ملت‌ مسلمان‌ هستند و ‏‎ ‎‏اعتقاد دارند این آزادی و استقلال تحت‌ لوای اسلام‌ حاصل‌ و تداوم‌ آن‌ تضمین خواهد ‏‎ ‎‏شد. و ضمناً اخلاق‌ اجتماعی و عدالت‌ به‌ معنای‌ واقعی‌ آن‌ فقط طبق دستورات‌ اسلام ـ ‏‎ ‎‏اسلام‌ واقعی‌ و مبتنی‌ بر تعالیم‌ قرآن و رویه‌ پیامبر گرامی(ص) و ائمه معصومین(ع) ـ نه ‏‎ ‎‏آنچه‌ امروز شما در پاره‌ای از کشورهای اسلامی می‌بینید و نه‌ اسلامی که‌ شاه‌ عربستان‌ و یا پادشاه ایران‌ نماینده‌ آن‌ هستند ـ حاصل می‌گردد.‏

‏سو‌ال و جوابهایی در همین‌ زمینه‌ صورت‌ گرفت‌ و سپس‌ کاتم‌ در مورد خط مشی‌ ‏‎ ‎‏حاکم‌ بر سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ از امام‌ سو‌ال‌ کرد. امام گفتند‌:‌ ما جز با اسرائیل‌ غاصب و ‏‎ ‎‏حکومتهایی نظیر افریقای جنوبی که رژیمهایی نژادپرستانه‌ و ضدبشری‌ هستند روابط‌ ‏‎ ‎‏خود را با همه‌ کشورها بر اساس اصول استقلال و حاکمیت ملی‌ و تمامیت ارضی و ‏‎ ‎‏احترام متقابل تنظیم خواهیم کرد و اضافه‌ کردند البته ملت‌ ما، نقش‌ دولتها را در حمایت‌ ‏‎ ‎‏از شاه‌ خصوصاً در دورانی‌ که‌ ملت‌ یکپارچه‌ در مقابل‌ او قیام کرده‌ است‌ فراموش‌ ‏‎ ‎‏نخواهد داد.‏

‏ریچارد کاتم‌ در مورد اقلیتهای‌ مذهبی‌ و فرهنگی نیز سوالاتی کرد که امام گفتند ‏‎ ‎‏حقوق‌ تمامی آنان‌ همانند سایر آحاد ملت‌ در برابر قانون محفوظ است و آنان در انجام‌ ‏‎ ‎‏فرایض‌ مذهبی‌ و آداب‌ و رسوم‌ خود کاملاً آزاد هستند. در مورد مسایل‌ دفاعی‌ نیز امام‌ ‏‎ ‎‏گفتند: ما با کسی سر نزاع‌ نداریم، بنابراین‌ سیاست دفاعی‌ خود را در برابر تهاجم‌ نظامی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 129

‏بیگانگان بر اساس نیاز کشور سامان‌ خواهیم‌ داد. ادعای‌ ارضی‌ نسبت به‌ هیچ کشوری ‏‎ ‎‏نداریم‌ و طبیعی است سیاست‌ تسلیحاتی‌ شاه‌ را ادامه نخواهیم داد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 130