فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
کاتم بعد از ملاقات با امام به تهران آمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کاتم بعد از ملاقات با امام به تهران آمد

‏ریچارد کاتم‌ پس‌ از این‌ ملاقات‌ به‌ تهران‌ آمد و با سران‌ رژیم‌ و نیز سران نهضت ‏‎ ‎‏اسلامی و چند تن‌ از روحانیونی‌ که‌ بعداً به‌ عضویت‌ شورای انقلاب در آمدند دیدار ‏‎ ‎‏کرد. کاتم‌ م‏‏ا‏‏مور بود گزارشی‌ از وضع‌ رژیم‌ و مبارزات ملت و خواسته‌های‌ آنان‌ برای‌ ‏‎ ‎‏کارتر تهیه‌ کند. وی‌ همچنین در جلسه‌ای به‌ دعوت‌ سازمان‌ ایرانی‌ دفاع از حقوق بشر ‏‎ ‎‏که‌ به‌ همت چند تن از سیاسیون‌ ملی ـ مذهبی‌ تشکیل شده بود شرکت‌ کرد و از ‏‎ ‎‏نظرات آنان‌ مبنی‌ بر اینکه‌ دولت‌ امریکا باید به‌طور قاطع‌ دست‌ از حمایت رژیم سلطنتی‌ ‏‎ ‎‏و دولتهای‌ غیرقانونی‌ شاه‌ بر دارد، آگاه‌ شد. در آن‌ مقطع هنوز ایالات‌ متحده‌ امید به‌ ‏‎ ‎‏بقای‌ رژیم‌ داشت و حتی‌ بعدها که‌ بختیار به نخست وزیری رسید و شورای‌ سلطنت در ‏‎ ‎‏غیاب شاه‌ شکل گرفت، برای امام پیام فرستادند که از دولت بختیار حمایت کنند تا ‏‎ ‎‏اوضاع‌ آرام شود. (شرح‌ این‌ مطلب‌ و پیام‌ کارتر را در ارتباط‌ با ماجرای‌ کنفرانس‌ ‏‎ ‎‏گوادلوپ‌ نقل‌ کرده‌ام).‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 130