فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
کارتر : ایران جزیره ای است با ثبات و اعلیحضرت محبوب ملت ایران هستند !
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کارتر : ایران جزیره ای است با ثبات و اعلیحضرت محبوب ملت ایران هستند !

‏سولیوان در خاطرات‌ خود می‌نویسد: «کارتر رئیس‌جمهور امریکا در جریان مسافرت‌ به‌ ‏‎ ‎‏ایران‌ در 12 دی ماه‌ 1356 و در مهمانی‌ شام‌ در کاخ نیاوران می‌گوید: ایران‌ جزیره‌ای ‏‎ ‎‏است‌ با ثبات‌ در منطقه و اعلیحضرت شاهنشاه محبوب ملت ایران هستند.» از اظهارات ‏‎ ‎‏تمام‌ دولتمردان امریکایی که تاکنون خاطرات‌ خود را منتشر کرده‌اند چنین‌ استنباط ‏‎ ‎‏می‌شود که‌ دولت امریکا تا اواسط‌ تابستان و حتی تا اوایل‌ پاییز 57 بر این‌ باور بود که ‏‎ ‎‏شاه نبض جریانات ایران را در دست‌ دارد و به‌ قول سایروس ونس وزیر خارجه امریکا ‏‎ ‎‏«پس از سی و هفت‌ سال‌ تجربه‌ در مقام‌ سلطنت‌ بهتر از هر کس دیگر می‌داند که‌ ‏‎ ‎‏بهترین‌ راه‌حل‌ مشکلات کشور کدام‌ است‏‎[1]‎‏ و ما می‌توانیم‌ با کمک‌ ارتش‌ یکپارچه و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 130

‏قدرتمند ایران‌ او را یاری‌ دهیم. حتی پاره‌ای از مشاوران‌ پرزیدنت کارتر نظیر ‏‎ ‎‏برژینسکی بر این عقیده بودند که‌ باید با سیاست به اصطلاح «مشت آهنین» از فروپاشی ‏‎ ‎‏ارتش ایران جلوگیری کرد تا در صورت لزوم‌ بتواند دست به کودتا بزند و ایران را از ‏‎ ‎‏خطر افتادن در دام همسایه شمالی نجات بخشد.‏

‏سفر ژنرال هایزر به‌ ایران در همین راستا صورت می‌گیرد که در جای دیگر بدان‌ ‏‎ ‎‏اشاره کرده‌ام. وزارت‌ دفاع‌ امریکا، برژینسکی‌ و ژنرال‌ هایزر تا 8 بهمن 1357 در ‏‎ ‎‏راستای‌ اجرای عملیات کودتا طرحی را که‌ توسط هایزر در دست‌ اجرا داشتند، دنبال ‏‎ ‎‏می‌کردند آقای‌ مهندس‌ بازرگان‌ در روزنامه اطلاعات 18 بهمن 1358 به این مطلب ‏‎ ‎‏پرداخته‌ است که علاقمندان را به‌ مطالعه‌ آن‌ ارجاع‌ می‌دهم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 131

  • . Vance syrus. “Hard choices”, New york, simon and Schuster press 1983, pp.332-3.