فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
تصمیم آیت الله طالقانی برای تشکیل شورای انقلا ب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تصمیم آیت الله طالقانی برای تشکیل شورای انقلا ب

‏ت‏‏ا‏‏کید امام‌ بر تمرکز مدیریت‌ انقلاب‌ به‌ وسیله‌ شورای‌ انقلاب‌ بود. چند روز بعد از ‏‎ ‎‏دستور تشکیل شورای انقلاب توسط امام آقای دکتر یزدی به امام اطلاع‌ داد که دوستان ‏‎ ‎‏از تهران‌ پیغام‌ دادند که‌ آقای‌ طالقانی از عده‌ای از چهره‌های سیاسی‌ دعوت‌ کرده‌اند که ‏‎ ‎‏شورایی برای اداره مسایل انقلاب تشکیل‌ دهند. این موضوع‌ موجب‌ نگرانی‌ بود، امام‌ ‏‎ ‎‏گفتند چرا این کارها در چهارچوب‌ شورای‌ انقلاب صورت نمی‌گیرد و به من گزارش ‏‎ ‎‏داده نمی‌شود. یادم‌ نیست‌ دکتر یزدی‌ بلافاصله‌ پاسخ داد یا با تهران‌ تماس گرفت‌ و ‏‎ ‎‏معلوم‌ شد آقای‌ بهشتی‌ یا شخص‌ دیگری از کادر اولیه‌ شورای‌ انقلاب، از آقای طالقانی ‏‎ ‎‏به‌ تصور اینکه‌ ایشان‌ با جبهه‌ ملی‌ فعالیت‌ داشته‌ و احیاناً مطابق‌ میل‌ قلبی‌ امام‌ نباشد، ‏‎ ‎‏دعوت‌ به عمل‌ نیاورده‌اند. البته در آن‌ ایام‌ شورای‌ انقلاب که‌ قبل‌ از پیام 22 دی ماه امام ‏‎ ‎‏تشکیل شده بود به‌ دلیل حضور حاکمیت‌ فعال‌ ساواک‌ حالت مخفی داشت. امام از عدم‌ ‏‎ ‎‏حضور آیت‌الله‌ طالقانی و عدم‌ دعوت از ایشان برای عضویت‌ در شورای‌ انقلاب‌ ‏‎ ‎‏ناراحت‌ شدند و توسط‌ دکتر یزدی پیام دادند که‌ از طریق‌ آقای‌ موسوی‌ اردبیلی‌ یا دکتر ‏‎ ‎‏بهشتی حتماً از آقای طالقانی دعوت کنید که در شورای انقلاب حضور داشته باشند. ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 144

‏چند روز بعد در دیداری که امام با آقایان موسوی اردبیلی و نیز مهندس عزت‌الله ‏‎ ‎‏‌سحابی داشتند موضوع عدم‌ دعوت‌ از مرحوم‌ طالقانی در شورای انقلاب دوباره مطرح ‏‎ ‎‏شد، و امام‌ به‌ هر دو آقایان‌ ضرورت عضویت و حتی ریاست آیت‌الله ‌طالقانی‌ را در آن‌ ‏‎ ‎‏شورا که‌ هنوز رسمیت کامل نیافته‌ بود گوشزد کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 145