فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
تماس محرمانه فرماندهان ارتش شاه با اعضای شورای انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تماس محرمانه فرماندهان ارتش شاه با اعضای شورای انقلاب

‏یکی از کارهای شورای انقلاب ارتباط با نظامیان بود که این موضوع هم با اجازه‌ امام‌ ‏‎ ‎‏صورت می‌گرفت. مرحوم‌ بهشتی‌ پیغام‌ داده‌ بود که‌ تعدادی از سران ارتش درخواست ‏‎ ‎‏گفتگو با شورای انقلاب را کرده‌اند و نظر امام را پرسیده‌ بود. امام‌ آن‌ را نفی‌ نکردند ‏‎ ‎‏گفتند با آنها در ارتباط باشید اما محتاطانه، ضمن اینکه‌ آنها را آگاه‌ می‌کنید، دلگرم‌ و ‏‎ ‎‏امیدوارشان کنید و به آنها بگویید دخالت کردن‌ در خونریزی کار صحیحی نیست، سعی ‏‎ ‎‏کنید از آنها اطلاعات بگیرید بدون‌ آن که اطلاعاتی به‌ آنها بدهید. نصیحت‌شان‌ کنید که‌ ‏‎ ‎‏در مقابل‌ این‌ ملت‌ نمی‌توانید ایستادگی‌ بکنید و آن‌ عنصر سرسپرده‌ هم‌ که‌ فرار کرده، ‏‎ ‎‏بنا بر این بیایید راه‌ خودتان را به‌ راه‌ ملت منتهی‌ کنید و خودتان‌ را در دل‌ مردم‌ جا ‏‎ ‎‏بدهید و مردم‌ هم‌ شما را خواهند پذیرفت. امام‌ ت‏‏ا‏‏کید داشتند که‌ هم‌ سران‌ ارتش‌ را ‏‎ ‎‏دلگرم بکنید هم‌ به‌ آن‌ها اطمینان‌ بدهید که‌ کاری‌ نمی‌توانند بکنند یعنی‌ در عین‌حال ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 145

‏تهدید هم‌ بکنید.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 146