فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
سفر ژنرال هایزر به تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفر ژنرال هایزر به تهران

‏ژنرال‌ هایزر که‌ از سال‌ 1975 تصدی‌ معاونت‌ فرماندهی‌ کل‌ نیروهای امریکائی در ‏‎ ‎‏اروپا را عهده‌ دار بود؛ وظیفه‌ داشت‌ که‌ نیروهای‌ امریکائی را در صورت‌ وقوع‌ بحران، ‏‎ ‎‏مامور به‌ خدمت‌ در واحدهای ناتو کند. در عین حال‌ نیز برنامه‌ کمک‌ و فروش ‏‎ ‎‏تسلیحات‌ نظامی‌ خارجی‌ امریکا را به‌ 44 کشور جهان، سالانه‌ متجاوز از 12 میلیارد ‏‎ ‎‏دلار از جمله‌ ایران‌ را اداره کرد.‏

‏85% این‌ فروش‌های‌ نظامی‌ به‌ کشورهای‌ اروپائی‌ و اعضاء ناتو تعلق داشت، طبیعی ‏‎ ‎‏است‌ که‌ انجام این مسوولیت‌ نیازمند به کارهای سیاسی و دیپلماتیک‌ وسیعی‌ بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 157