فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
آمادگی انجام کودتا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آمادگی انجام کودتا

‏علیرغم‌ همه‌ این‌ها وزیر دفاع امریکا در اولین‌ تماس‌ تلفنی‌ خود با ژنرال هایزر بعد از ‏‎ ‎‏رفتن‌ شاه، مس‏‏ا‏‏له کودتا را پیش‌ می‌کشد. او اظهار نگرانی می‌کرد از این‌ که‌ روز به‌ روز ‏‎ ‎‏قدرت‌ و کارآئی‌ ارتش‌ تحلیل‌ رود به‌ طوری که به هنگام‌ ضرورت، آش و کاسه‌ای‌ ‏‎ ‎‏باقی‌مانده‌ نمانده‌ باشد. هایزر در پاسخ‌ به‌ این‌ نگرانی‌ اظهار می‌کند: «برنامه‌ها دارد شکل می‌گیرد و ما داریم به‌ جائی می‌رسیم که‌ بتوانیم‌ کودتای‌ نظامی ‌کنیم. حدود یک هفته دیگر قادر به‌ انجام‌ این‌ کار خواهیم‌ بود. گروه‌ فرماندهان‌ نظامی، از نظر روحی آماده‌ ‏‎ ‎‏است‌ تا در صورتی‌ که‌ دولت‌ قانونی رو به سقوط‌ برود، اقدام کنند... براون‌ می‌خواست‌ ‏‎ ‎‏برآورد مرا از میزان‌ خونریزی‌ در صورت‏‎ ‎‏وقوع کودتا بداند. گفتم‌ که‌: به‌ نظرم‌ نسبتاً ‏‎ ‎‏بالاست. اضافه‌ کردم‌ که‌ این نکته‌ را باید برای‌ آینده‌ در نظر داشت. فداکردن جان‌ یک‌ ‏‎ ‎‏انسان، تصمیم بسیار سختی است، امّا وقتی‌ صحبت‌ از یک‌ جنگ‌ می‌شود باید خسارات ‏‎ ‎‏را با خسارتهای دیگر مقایسه‌ کنیم. شاید مرگ‌ دهها هزار تن‌ بتواند جان‌ یک میلیون‌ را ‏‎ ‎‏نجات‌ دهد.»‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 168