فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
تزلزل در صفوف ارتشیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تزلزل در صفوف ارتشیان

‏پیوستن روزانه‌ تعداد چشمگیری‌ از افراد نیروی‌ زمینی‌ به‌ صف‌ انقلابیون، ذهن ‏‎ ‎‏فرماندهان‌ ارتش‌ و شخص‌ هایزر را چندان‌ به‌ خود مشغول‌ نکرده‌ بود که‌ تظاهرات‌ ‏‎ ‎‏همافران‌ در تهران‌ در روز پنج‌ شنبه‌ 5 بهمن.‏

‏«...حادثه‌ آشفته‌ کننده‌ دیگر تظاهراتی‌ بود که‌ در تهران‌ بوسیله‌ برخی‌ از پرسنل‌ ‏‎ ‎‏نیروی‌ هوائی‌ به‌ طرفداری‌ از [امام] خمینی‌ صورت‌ گرفته‌ بود. تیمسار ربیعی‌ گفت: همه‌ ‏‎ ‎‏آنها از این‌ موضوع‌ نگران‌ شده‌اند و اقداماتی برای‌ رهائی‌ از شر آنان‌ اتخاذ خواهد شد. ‏‎ ‎‏خیلی‌ بعید به‌ نظر می‌رسید که‌ تمام این‌ مشکلات‌ و مسائل‌ داشت‌ در نیروی‌ هوائی‌ ‏‎ ‎‏اتفاق می‌افتاد، درست در جائی‌ که‌ ما کمترین‌ انتظار را داشتیم. زیرا آنها ‏‎ ‎‏تحصیل‌کرده‌ترین‌ بخش بوده‌ و به‌ امریکا نیز بسیار نزدیک‌ بودند...» (ص 328)‏

‏سخنان‌ امام‌ چه‌ در پاریس‌ و چه‌ در پیامهای‌ ارسالی‌ به‌ تهران‌ در حمایت‌ از بدنه ‏‎ ‎‏ارتش، کار خود را کرده‌ بود. امام‌ به‌ مناسبتهای‌ مختلف‌ اظهار داشته‌ بودند که‌ از ‏‎ ‎‏معدودی سران‌ وابسته‌ و جیره‌ خواران‌ امریکا که‌ چشم‌ بپوشیم، بقیه ارتشیان‌ از ملّت ‏‎ ‎‏مسلمان ایران و آرمانهای‌ دینی و ملّی آنان‌ حمایت می‌کنند. رفتار مردم‌ نیز در هدیه‌ گل‌ ‏‎ ‎‏به‌ آنان، تاثیر روحی‌ بزرگی‌ برجای گذارده‌ بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 172