فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
اقدامات نظامی امریکا و اولتیماتوم شوروی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اقدامات نظامی امریکا و اولتیماتوم شوروی

‏دولت‌ امریکا حتی‌ از این‌ هم‌ فرا رفته‌ و ناو هواپیما بر کانستلیشن‌ را که جهت‌ پشتیبانی‌ ‏‎ ‎‏از عملیات‌ احتمالی‌ نیروهای‌ امریکائی‌ مستقر در ناتو آماده‌ شده‌ بود جهت‌ انجام‌ ‏‎ ‎‏تعمیرات‌ احتیاطی‌ به‌ خلیج سوبیک‌ اعزام‌ کرده‌ بود.‏

‏«...بروان سپس درباره‌ نیروهای‌ نظامی‌ امریکا در منطقه‌ صحبت‌ کرد. ناو هواپیمابر ‏‎ ‎‏کانستلیشن‌ که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ تقویت‌ کننده‌ نظامی مدتی‌ بود در سنگاپور قرار ‏‎ ‎‏داشت، حالا مجبور بود برای‌ انجام‌ یک‌ سری کارهای‌ تعمیراتی‌ به‌ خلیج‌ سوبیک‌ برود. ‏‎ ‎‏وزیر می‌خواست‌ بداند آیا این‌ کار برای من‌ مشکلی‌ ایجاد نمی‌کند. گفتم: نه، زیرا اطلاع‌ ‏‎ ‎‏مردم‌ ایران درباره‌ این‌ ناو این‌ است‌ که‌ از اقیانوس‌ هند جلوتر نیامده‌ است، لذا دلیلی ‏‎ ‎‏وجود نداشت‌ که‌ حرکت‌ دادن آن‌ از آنجا منظور خاصی‌ را نشان‌ دهد. البته‌ ممکن‌ است‌ ‏‎ ‎‏روس‌ها نتیجه‌ دیگری‌ بگیرند‌...‌»‏‎[1]‎

‏از اولتیماتوم‌ روسیه‌ به‌ امریکا مشخص‌ است‌ که‌ روس‌ها نتیجه‌ دیگری گرفته‌ و از ‏‎ ‎‏اهداف‌ دراز مدت‌ نظامیان‌ امریکا آگاهی‌ یافته‌ بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 174

  • . همان ـ ص361.