فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
پراودا : کودتای خزنده در حال وقوع است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پراودا : کودتای خزنده در حال وقوع است

‏همین‌ واقعیت‌ است‌ که‌ روزنامه‌ پراودا را ناچار می‌کند در سر مقاله‌ خود هایزر را ‏‎ ‎‏مسوول‌ کل‌ خونریزیهای‌ ایران‌ قلمداد کند‌: «‌...بنابراین، ژنرال‌ هایزر همراه‌ با دولت‌ ‏‎ ‎‏بختیار و سران‌ ارتش‌ مسوولیت‌ خونریزیهای‌ روزانه‌ در تهران و دیگر شهرهای‌ ایران‌ را ‏‎ ‎‏به‌ دوش‌ می‌کشد... با دخالت‌ گستاخانه‌ و آشکار امریکا در امور داخلی‌ ایران، نوعی‌ ‏‎ ‎‏کودتای‌ خزنده، در حال‌ وقوع است...»‏‎[1]‎

‏از سوئی‌ دیگر همین‌ اظهارات‌ رسانه‌های‌ شوروی‌ مقامات‌ امریکائی‌ را به‌ این باور ‏‎ ‎‏غلط‌ می‌کشاند که سازمان اطلاعات و جاسوسی شوروی کا‌.‌گ‌.‌ب، سردمدار و هادی ‏‎ ‎‏تظاهرات‌ و برنامه‌های‌ انقلابیون‌ مسلمان در ایران‌ است. بارها مقامات‌ امریکائی‌ نگرانی‌ ‏‎ ‎‏خود را در این‌ مورد اعلام داشته‌ بودند. هرگز در ذهن‌ آنان‌ این‌ باور جای‌ نمی‌گرفت‌ ‏‎ ‎‏که‌ جوانان مسلمان‌ و تحصیلکردگان‌ معتقد به‌ مبانی‌ مذهب، بتوانند در این‌ سامان‌دهی ‏‎ ‎‏انقلاب‌ نقش‌ اساسی‌ داشته‌ باشند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 175

  • . پراودا 30 ژانویه 1979/ 10 بهمن 57