فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
دیدار داریوش فروهر و حسن نزیه با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار داریوش فروهر و حسن نزیه با امام

‏از زمره‌ اولین‌ کسانی که‌ بعد از رفتن‌ شاه‌ با امام‌ ملاقات‌ کردند، آقایان‌ حسن نزیه‌ و ‏‎ ‎‏داریوش فروهر بودند. در آن‌ جلسه‌ دیدار ایشان‌ با امام‌ من حضور نداشتم‌ ولی‌ شنیدم‌ ‏‎ ‎‏که‌ پیروزی‌ به‌ دست‌ آمده‌ را به‌ ایشان‌ تبریک‌ گفته‌ و خود را در اختیار امام‌ قرار داده‌ ‏‎ ‎‏بودند. اصولاً چند روز بود که‌ افراد و شخصیتهای‌ سیاسی‌ و روحانی‌ از طیفهای‌ مختلف‌ ‏‎ ‎‏برای‌ دیدار امام‌ و آگاهی‌ از برنامه‌های‌ ایشان‌ به‌ پاریس‌ می‌آمدند.‏

‏نکته‌ای‌ که‌ توجه‌ افراد مستقر در نوفل‌ لوشاتو را جلب‌ کرده‌ بود، اظهار همبستگی‌ سران‌ ‏‎ ‎‏گروهها و احزاب‌ و سازمانهای‌ سیاسی‌ مختلف‌ با حرکت‌ امام‌ و برنامه‌های‌ ایشان‌ بود. ‏‎ ‎‏در حالی‌ که‌ در جلسات‌ بحث‌ و گفتگو با ما بر روی‌ نقاط‌ ضعف‌ و احیاناً انحرافات‌ و ‏‎ ‎‏اشکالات‌ سازمانهای‌ رقیب‌ و عدم‌ کارآئی‌ برنامه‌های‌ حزبی‌ و استراتژی‌های‌ بلند مدت‌ ‏‎ ‎‏آنها پای‌ فشرده‌ و به‌ نفی‌ یکدیگر می‌پرداختند. در این‌ میان‌ افرادی‌ نیز بودند که‌ نقش‌ ‏‎ ‎‏آتش‌ بیار معرکه‌ را بازی‌ کرده‌ و به‌ اختلافات‌ دامن‌ می‌زدند. از قول‌ شخصیتی‌ مطلب‌ ‏‎ ‎‏علیه‌ فردی‌ دیگر جعل‌ می‌کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 189