فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار مردم تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار مردم تهران

‏این‌ اظهارنظر امام‌ ناظر به‌ مطلب‌ زیر است: «...مطبوعات‌ اسرائیل‌ فاش ساختند که‌ ‏‎ ‎‏اسرائیل‌ و مقامات‌ دفاعی‌ این‌ کشور در دوران‌ انقلاب‌ اسلحه و تفنگهای‌ گازی‌ در ‏‎ ‎‏اختیار دولت‌ ایران‌ گذارده‌ بودند. روزنامه‌ هارآتص در شماره‌ 23 اکتبر (1978) و ‏‎ ‎‏روزنامه‌ داوارد، در شماره‌های‌ 10 و 23 اکتبر و مجله نظامی‌ سیکراهودشیت‌ در شماره‌ ‏‎ ‎‏3 نوامبر (1978) نوشتند که‌ اسرائیل چگونه به‌ تقاضای‌ شاه‌ سربازان‌ خود را برای‌ ‏‎ ‎‏سرکوبی‌ انقلابیون‌ به‌ تهران فرستاد. همان‌ جنایتکاران‌ صهیونیست‌ که‌ در «جمعه‌ سیاه» ‏‎ ‎‏مردم‌ مسلمان تهران‌ را در میدان‌ ژاله‌ قتل‌ عام‌ کردند. بر اساس‌ نوشته‌ آنها اسرائیل‌ یک‌ ‏‎ ‎‏پل هوائی‌ از فرودگاه‌ ‏«‏لود» و فرودگاه‌ نظامی‌ ‏«‏رامات‌ داوید» از نزدیکی‌ ‏«‏حیفا» برای‌ ‏‎ ‎‏رساندن‌ سلاحهای‌ خاص‌ به‌ ایران‌ ایجاد کرد. از جمله‌ این‌ سلاحها تفنگهای‌ پخش‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 199

‏کننده‌ گاز بود که‌ گلوله‌های‌ آن‌ اثر فلج‌ کننده‌ داشت. هم چنین‌ یک‌ گروهان‌ کماندو و ‏‎ ‎‏عامل‌ سابوتاژ و عملیات‌ شهری‌ با هواپیماهای شرکت‌ اِل. آل‌ از اسرائیل‌ به‌ تهران‌ ‏‎ ‎‏فرستاده‌ شدند. این‌ گروه‌ تابع‌ اداره‌ اطلاعات ارتش‌ اسرائیل‌ بود. فرمانده‌ این‌ گروهان‌ ‏‎ ‎‏«رهبعام‌ زیبکی» بود که‌ در دهه‌ 1960 م. فرمانده‌ بخش‌ میانه‌ اسرائیل‌ و سپس‌ مشاور ‏‎ ‎‏نخست‌وزیر در مسائل‌ مبارزه با تروریسم‌ و کاربرد مهمات‌ مخصوص‌ و تکنیکهای‌ ‏‎ ‎‏مربوط‌ به‌ آن‌ بود. در این‌ گروهان‌ تعداد زیادی‌ از یهودیان‌ ایرانی‌ بودند که‌ زبان‌ فارسی‌ ‏‎ ‎‏را خوب می‌دانستند و همه‌ افرادِ واحد، اونیفورم‌ نظامی‌ ارتش‌ ایران‌ را به‌ تن‌ داشتند. ‏‎ ‎‏مقامات‌ ایرانی، این‌ گروهان‌ یهودی‌ را سربازانی‌ که‌ از بلوچستان‌ اعزام‌ شده‌اند معرفی‌ ‏‎ ‎‏کردند. کارشناسان‌ نظامی‌ اسرائیل‌ و افرادی‌ از تشکیلات‌ پنهانی یهودیان‌ ایران‌ که‌ به‌ ‏‎ ‎‏عنوان‌ دفاع‌ نظامی‌ از اقلیت‌ یهود تشکیل‌ شده‌ بود، در تهران‌ به‌ گروهان‌ اعزامی‌ اسرائیل‌ ‏‎ ‎‏ملحق‌ شدند و اسرائیل‌ همچنین‌ گروهی‌ از یهودیان‌ ایران‌ را بسیج‌ کرده‌ بود تا بر ضد ‏‎ ‎‏انقلابیون‌ فعالیت‌ کنند. در این‌ روزها یک‌ پایگاه‌ کوچک‌ نظامی‌ نزدیک‌ آبادان‌ و ‏‎ ‎‏بندرعباس‌ که‌ اسرائیل‌ آن‌ را اداره‌ می‌کرد، محل‌ تمرین‌ عملیات‌ ضد شورش‌ شهری‌ ‏‎ ‎‏اسرائیل‌ بود...»‏‎[1]‎

‏در این‌ سخنرانی، امام‌ با ذکر این‌ نکته‌ که، «اینها این‌ ملت‌ ما را با سربازهای ‏‎ ‎‏اسرائیلی‌ کشته‌اند...» هم‌ روحیه‌ نظامیان‌ ایران‌ را هدف‌ قرار می‌دهند، هم به‌ نظامیان‌ ‏‎ ‎‏امریکا و دولت‌ بختیار می‌فهمانند که‌ این‌ مطلب‌ افشا شده‌ است و لذا طبعاً ملت‌ ایران‌ با ‏‎ ‎‏نگرشی‌ دیگر اوضاع‌ را تحت‌ نظر خواهد گرفت و بدیهی‌ است‌ عکس‌العمل‌ درجه‌داران‌ ‏‎ ‎‏و افسران‌ و همافران‌ بدین امر هوشیاری‌ بیشتر آنان‌ را سبب‌ خواهد شد.‏

‏امام‌ در فراز دیگری‌ از سخنان‌ خود می‌گویند:‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 200

  • . کوثر؛ جلد دوم؛ ص 7، ص 457 ـ 456.