فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
خداحافظی دانشجویان با امام در فرودگاه اورلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خداحافظی دانشجویان با امام در فرودگاه اورلی

‏در فرودگاه‌ اورلی‌ دوستان‌ انجمن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند. اما پلیس‌ به‌ لحاظ‌ مسایل‌ ‏‎ ‎‏امنیتی‌ موافقت‌ نکرد که‌ امام‌ به‌ آن‌ قسمت‌ بروند. یکی‌ از برادران‌ به‌ من‌ گفت‌ ‏‎ ‎‏دانشجویان‌ برای‌ خداحافظی‌ آمده‌اند اما چون‌ پلیس اجازه‌ نمی‌دهد، یکی‌ دو نفر به‌ ‏‎ ‎‏نمایندگی‌ از طرف‌ آنان‌ بیایند و با امام خداحافظی‌ کنند. من‌ موضوع‌ را به‌ امام‌ گفتم‌ ‏‎ ‎‏ایشان‌ گفتند:‏

‏نه، من‌ به‌ آنها پیام می‌دهم. من یک‌ قلم‌ و کاغذ برداشتم، ایشان‌ مطالبی‌ را گفتند و ‏‎ ‎‏من‌ نوشتم‌ و به‌ آقای حسین کاشفی‌ دادم‌ که‌ برای‌ دانشجویان قرائت‌ کند. خبرنگاران ‏‎ ‎‏زیادی در فرودگاه‌ حاضر شده‌ بودند که‌ در آخرین لحظات حضور امام‌ در فرانسه‌ نقطه ‏‎ ‎‏نظرات ایشان را جویا شوند. یک مصاحبه کوتاهی امام‌ در همانجا ترتیب‌ دادند و از ‏‎ ‎‏مردم‌ فرانسه‌ به‌ خاطر امکاناتی‌ که‌ در این‌ مدت‌ برای‌ ایشان‌ و همراهانشان‌ فراهم‌ شده‌ ‏‎ ‎‏بود و نیز این‌ دوران‌ را تحمل‌ کرده‌ بودند تشکر کردند به‌ علاوه‌ امام‌ یک‌ بیانیه‌ سیاسی‌ ‏‎ ‎‏هم‌ صادر کردند و مجدداً اهداف‌ سیاسی‌ خود را اعلام‌ داشتند که‌ توسط‌ دکتر یزدی‌ در ‏‎ ‎‏جمع‌ خبرنگاران‌ و مشایعین‌ قرائت‌ گردید.‏

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 208