فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
19بهمن : دیدار همافران با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

19بهمن : دیدار همافران با امام

‏از مهم‌ترین رویدادهائی که رخنه عمیق در صفوف نظامیان و تردید در سران ارتش ‏‎ ‎‏پدید آورد، دیدار همافران در روز 19 بهمن با امام بود. روزنامه های 20 بهمن که ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 228

‏تصاویر این دیدار را در صفحات اول خود چاپ کرده و همافران نیروی هوائی را در ‏‎ ‎‏حال سلا‌م نظامی به امام نشان می‌داد؛ ژنرال هایزر را نیز نگران کرده بود. او صریحاً ‏‎ ‎‏می‌نویسد؛ پیوستن افراد نیروی زمینی به امام جای شگفتی نداشت، زیرا با هدیه گل و ‏‎ ‎‏اظهار مهر نسبت به آنان هم‌خوانی داشت؛ ولی افراد نیروی هوایی که هم ارتباطی با ‏‎ ‎‏عامه مردم نداشتند و به ویژه همگی تحصیل کردگان در آمریکا بوده و حتی غالباً در ‏‎ ‎‏پادگان‌های خود به زبان انگلیسی صحبت میکردند، نشان از فتح و پیروزی انقلا‌بیون ‏‎ ‎‏می‌داد و ناتوانی سران نظامی از رو در روئی با مردم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 229