فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
در رادیو و تلویزیون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در رادیو و تلویزیون

‏در همان‌ روز 22 بهمن‌ که‌ در مدرسه‌ رفاه‌ بودیم‌ و دوستان‌ گفتگو می‌کردند، از جمله‌ ‏‎ ‎‏افراد حاضر آقای‌ دعایی‌ دوست‌ دیرینه‌ و یار با وفای‌ امام‌ بود. او را بسیار افسرده‌ و ‏‎ ‎‏نگران‌ یافتم. ظاهراً قبل‌ از آن‌ برای بردن پیام امام خطاب به مردم، که آنان را به حفظ ‏‎ ‎‏اموال و اماکن عمومی و اسناد دولتی توصیه کرده بودند سری‌ به‌ رادیو و تلویزیون‌ زده‌ ‏‎ ‎‏بود. اوضاع‌ آنجا را بسیار آشفته‌ دیده‌ و از برخورد بسیار ناشایست‌ افراد وابسته‌ به‌ ‏‎ ‎‏گروهکها حکایتها می‌کرد. قرار شد مطلب‌ را بلافاصله‌ به‌ امام‌ اطلاع‌ دهیم. تا آنجا که‌ به‌ ‏‎ ‎‏خاطر دارم‌ آقای هاشمی‌ رفسنجانی‌ و دکتر شیبانی‌ نیز در مدرسه‌ بودند. آقای‌ دعایی‌ ‏‎ ‎‏گزارش دیدارش‌ از رادیو تلویزیون‌ را به‌ اطلاع‌ آنان‌ نیز رسانده‌ بود. بعد از این‌ ماجرا ‏‎ ‎‏صادق‌ قطب‌زاده‌ به‌ رادیو تلویزیون‌ رفت. من‌ به‌ اتاق‌ بالا رفتم. در آن‌جا آقای‌ طالقانی‌ و ‏‎ ‎‏چند نفر از دوستان‌ حضور داشتند. هنگامی‌ که‌ اخبار تلویزیون شروع‌ شد و گوینده‌ ‏‎ ‎‏اخبار خانم‌ بی‌حجابی‌ بود دو سه‌ نفری‌ از آنان‌ با ناراحتی خطاب‌ به‌ آقای‌ طالقانی‌ گفتند ‏‎ ‎‏جمهوری‌ اسلامی‌ شده‌ و اینها هنوز این جورند. آقای‌ طالقانی‌ آنها را آرام‌ کرد و گفت‌ ‏‎ ‎‏شما ببینید رسول‌ خدا‌(ص) هم 23 سال‌ طول کشید تا توانست احکام را قدم‌ به‌ قدم‌ ‏‎ ‎‏بیان‌ کند، شما می‌خواهید مشکلات 2500 سال‌ را در عرض‌ چند ساعت‌ برطرف‌ کنید؟‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 252