فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
اخلال گروههای مسلح در کار اداره تلویزیون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اخلال گروههای مسلح در کار اداره تلویزیون

‏در چند روز اول‌ انقلاب گروهها و عناصری‌ که‌ رادیو و تلویزیون‌ را در اختیار داشتند ‏‎ ‎‏غالباً از چریکهای فدایی‌ خلق‌ و مجاهدین‌ خلق‌ بودند و برنامه‌ها متناسب‌ با یک کشور ‏‎ ‎‏اسلامی و انقلابی‌ نبود، البته‌ قطب‌زاده‌ رفته‌ رفته‌ تسلطی نسبی بر آنجا پیدا کرد و خیلی‌ هم‌ از امام‌ خرج‌ می‌کرد. من‌ با او صحبت کردم‌ که‌ بر اتاق‌ فرمان‌ و پخش، نظارت‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 252

‏بیشتری‌ داشته‌ باشیم‌ و هر مطلبی‌ که برای خواندن‌ می‌رود امضای‌ او را داشته‌ باشد و از طرف‌ هر کسی‌ بیانیه‌ داده نشود، او هم دستوری‌ در این‌ زمینه‌ صادر کرد. من‌ با چند نفر از دوستان انجمن اسلامی دانشجویان از جمله آقای‌ دکتر عباس‌ تائب‌ تماس‌ برقرار ‏‎ ‎‏کرده و آنها را دعوت‌ کردم‌ که‌ مس‏‏و‏‏ول‌ تنظیم‌ خبر باشند و بر برنامه‌های‌ خبری مراقبت‌ ‏‎ ‎‏کنند. هم‌چنین‌ قرار گذاشتیم‌ متن‌ اخبار را یک‌ ربع‌ قبل‌ از پخش‌ من‌ هم‌ ببینم‌ و ‏‎ ‎‏هماهنگ‌ باشیم. در همین‌ زمان‌ جناب‌ حجت‌الاسلام دکتر محمد مجتهد شبستری‌ نیز از ‏‎ ‎‏جانب‌ امام‌ به‌ آنجا اعزام‌ شد. با حضور ایشان آرامش‌ خاطری‌ نسبی‌ در مورد مطالبی‌ که‌ ‏‎ ‎‏قرار بود از شبکه‌ پخش شود، حاصل‌ گردید. حضور شبانه‌روزی‌ ایشان‌ و نیز تلاش ‏‎ ‎‏خستگی‌ناپذیر و مراقبتهای‌ فوق‌العاده‌ شدیدشان‌ نسبت‌ به‌ متونی‌ که‌ برای‌ پخش‌ می‌رفت بسیار گرانقدر بود. مت‏‏ا‏‏سفانه‌ از کارهای‌ انجام‌ شده‌ در این‌ چند روز پرماجرا و ‏‎ ‎‏تعیین‌کننده‌ و نیز خدمات‌ فوق‌العاده‌ ارزشمند ایشان، تاکنون‌ گزارشی درخور انتشار ‏‎ ‎‏نیافته‌ است. حدود یک‌ هفته‌ کار ما در آنجا این‌ بود و متونی تهیه‌ می‌کردیم‌ که‌ در ‏‎ ‎‏فواصل‌ برنامه‌ها خوانده‌ شود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 253