فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
دیدار روزانه مردم با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار روزانه مردم با امام

‏دیدارهای روزانه‌ امام‌ با مردم‌ از همان‌ روز اول‌ ورود به‌ قم‌ آغاز شد و صبح و عصر ‏‎ ‎‏جمعاً دو سه‌ ساعتی‌ را در دیدار عمومی‌ با مردم‌ که‌ از نقاط‌ مختلف کشور می‌آمدند ‏‎ ‎‏می‌گذراندند.‏

‏هیات‌ دولت‌ و شورای‌ انقلاب‌ نیز برنامه‌های هفتگی دیدار با امام‌ داشت. در غیر این‌ ‏‎ ‎‏موارد اگر مطلب‌ خاصی از ناحیه‌ دولت وجود داشت، غالباً من‌ به‌ قم‌ می‌رفتم‌ و مطلب‌ ‏‎ ‎‏را با امام‌ طرح‌ می‌کردم.‏


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 265

‏البته این‌ دوری‌ از مرکز کمی‌ هم‌ برای‌ ما در دولت‌ مشکل‌آفرین‌ بود. چون افراد و ‏‎ ‎‏گروههایی‌ به‌ حضور امام‌ می‌رسیدند و مطالب‌ گهگاه‌ خلافی را مطرح می‌کردند که‌ طبعاً ‏‎ ‎‏روشن‌ شدن‌ و خلاف بودن‌ آن‌ در همان‌ زمان صورت نمی‌پذیرفت ولذا تا روشن‌ شدن‌ ‏‎ ‎‏مطلب‌ چه‌ بسا ذهن‌ امام‌ را به خود مشغول‌ می‌کرد. ولی‌ به‌ هر حال‌ دوران‌ اقامت‌ امام‌ ‏‎ ‎‏در قم‌ طولی‌ نکشید و ایشان‌ ناچار برای‌ درمان‌ ناراحتی‌ قلبی به‌ تهران‌ آورده شدند و از ‏‎ ‎‏آن پس‌ نیز همچنان‌ در تهران‌ ماندند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 266