فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
تشنج آفرینی گروهکهای ضد انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تشنج آفرینی گروهکهای ضد انقلاب

‏از روزهای‌ اول‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ مس‏‏ا‏‏له‌ای‌ که‌ برخلاف‌ انتظار خیلی‌ها بود و بروز ‏‎ ‎‏کرد، اخلال‌ در روند تثبیت‌ و امنیت‌ کشور از سوی‌ گروهکها بود. حزب‌ توده‌ و ‏‎ ‎‏گروههای‌ مارکسیست‌ و مائوئیست‌ با شاخه‌های‌ فراوان‌ خود و چریکهای‌ فدایی‌ خلق‌ و ‏‎ ‎‏مجاهدین‌ خلق‌ و امثال‌ آنها هر کدام‌ با طرفداران‌ و نشریات‌ وابسته‌ به‌ خود ادعاهایی‌ را ‏‎ ‎‏مطرح‌ می‌کردند. اختلافات و دعواهایی که‌ بسیاری‌ از این‌ گروهها در 15 ـ20 سال‌ گذشته‌ ‏‎ ‎‏در رستورانهای دانشجویی و غذاخوریهای‌ اروپا با آن‌ دست‌ به‌ گریبان‌ بودند به‌ دوره‌ ‏‎ ‎‏پس‌ از انقلاب و به‌ ایران منتقل‌ شد. این‌ گروهکها با دعوت‌ به‌ ادامه‌ اعتصاب و ‏‎ ‎‏راهپیمایی وارد کارزار شدند و خود را در مقابل‌ مردم‌ و رهبر قرار دادند. یادم است‌ یک ‏‎ ‎‏روز نزدیک‌ غروب‌ بود که‌ اعلام‌ کردند چریکهای‌ فدایی‌خلق‌ به‌ طرف‌ مقرّ امام‌ در ‏‎ ‎‏مدرسه‌ رفاه‌ راهپیمایی‌ به‌ راه‌ انداخته‌اند و قصد دیدار با امام را دارند که‌ البته‌ امام‌ ‏‎ ‎‏نپذیرفتند و آن‌ برنامه‌ لغو شد. گروهکها به‌ فعالیتهای‌ ضد‌مردمی خود ادامه‌ دادند و ‏‎ ‎‏بحرانهای‌ زیادی‌ در نقاط‌ مختلف‌ کشور به‌ وجود آوردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 266