کتاب قضا
احکام قضا
جواز تعدد در خصوص قاضی مأذون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جواز تعدد در خصوص قاضی مأذون

جواز تعدد در خصوص قاضی مأذون

[سؤال 11275]‏ ‏ ‏ 6475‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏1. به نظر حضرت عالی در محاکم قضایی، قاضی صاحب رأی حتماً باید یک نفر‏‎ ‎‏باشد یا بیش از یک نفر هم به نحو اکثریت و شورا می توانند قضاوت کنند و در صورت‏‎ ‎‏عدم جواز، آیا محاکمی که قضات آن ها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نیستند،‏‎ ‎‏هم حکم چنین است؟ ‏

بسمه تعالی، در مورد قضات مأذون مانع ندارد که متعدد باشند و با مشورت عمل کنند. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 6

‏2. اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضی اعتراض داشته باشند در محکمه دیگر می توان‏‎ ‎‏مجدداً حکم را رسیدگی کرد یا خیر؟ ادام الله‌ ظلکم الشریف‏

بسمه تعالی، در مورد قضات مأذون مانع ندارد که یک مرتبه تجدید شود نزد مجتهد مطلق.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 7